Stockholms universitet

Statsvetenskap

Är du intresserad av samhällsfrågor och politik? Vill du påverka samhällsutvecklingen eller lära dig att förstå och analysera politik? Då är statsvetenskap något för dig.

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är studiet av politik. Politiken sätter ramarna för våra liv och påverkar våra valmöjligheter och vår vardag. När du läser statsvetenskap lär du dig förstå och förklara det politiska livet och de demokratiska processerna.

Ämnet ger dig kunskap om centrala politiska problem och begrepp. Vad är makt? Vad är demokrati? Hur ska samhället styras? Du får lära dig mer om idéer, institutioner och processer inom såväl svensk som internationell politik.

Ämnet är brett och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik.

Överallt där vi människor lever tillsammans ställs vi inför utmaningen att organisera oss för att lösa gemensamma problem. Globalisering, europeisk integration och andra utvecklingstendenser skapar behov av mer utvecklade politiska institutioner. Statsvetenskapen står mitt i denna utveckling och livliga debatt.

Arbetsmarknad och karriär

Arbetsmarknaden för statsvetare är bred och sträcker sig över både den privata och den offentliga sektorn. Statsvetare jobbar ofta med utredningsarbete, samhällsgranskning eller politisk påverkan.

Vanliga arbetsplatser är statliga myndigheter, kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, privata företag eller biståndsorganisationer. Här arbetar våra färdigutbildade studenter till exempel som utredare, handläggare, analytiker, jämställdhetskonsulter, kommunikatörer, EU-tjänstemän eller politiska sekreterare.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i statsvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i statsvetenskap läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Vid Statsvetenskapliga institutionen forskar vi om makt, demokrati, legitimitet och genusfrågor, för att nämna några områden. Framträdande forskningsområden är globalt och regionalt samarbete, miljöpolitik, feministiska studier i statsvetenskap och utmaningar för demokratiska rättigheter.

Läs mer om institutionens forskning här.