Forskningsämnen

Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs framstående forskning inom kärnområdet socialt arbete.

Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika sätt att se på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Viktiga utgångspunkter för socialt arbete är teorier om människors beteenden och samspel med omgivningen och samhälleliga system. Kopplat till forskningsområdet socialt arbete finns olika forskningsämnen. Läs om dem alla här nedan. 

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde