Examen

När du är klar med dina studier ska du ansöka om att få ett examensbevis. Här hittar du information både om var du hittar information om den examen du kan få, vilka krav som ställs samt hur du beställer examensbevis och studieintyg.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Information om examination hittar du i Athena på kursplatsen "Studenter vid institutionen för socialt arbete". Där hittar du tentamensrregler, gamla tentor, skrivschema och mycket annat som du behöver under utbildningen.

Om du vill veta hur just din kurs kommer att examineras kan du dels titta på kursplatsen i Athena, men du kan också läsa om det i kurskatalogen. Gå till "Våra utbildningar", där hittar du länkar till alla våra kurser och kan se hur kursen examineras och vem som är examinator.

 

Studieintyg

Studieintyg skriver du enklast ut själv via genom att logga in med ditt universitetskonto.

Gå till Ladok för studenter för att skriva ut studieintyg

Behöver du ett studieintyg  med stämpel och underskrift från Stockholms universitet, kan du beställa detta genom att logga in på Serviceportalen.

Logga in på serviceportalen för att beställa studieintyg

Har du inte tillgång till ditt universitetskonto så kan du beställa ett studieintyg genom att kontakta Infocenter. Vänligen specificera då om du vill ha ett resultat- och/eller registreringsintyg, om det ska vara på svenska och/eller engelska samt om du vill få det skickat digitalt och/eller per vanlig post (specificera då till vilken adress det ska skickas). Infocenter hittar du på entréplan i Studenthuset samt via e-post: info@su.se

Gå till infocenter för att beställa studieintyg

 

Examensbevis

Examensbevis får du från en central enhet vid Stockholms universitet och det är alltså inte något som sköts på institutionen.

Gå till examensenheten

Från och med 1 juni 2019 utfärdar Stockholms universitet endast digitala examensbevis. Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett examensbevis i pappersformat.

Läs mer om digitala examensbevis

Den centrala examensenheten hanterar examina från hela universitetet, inte bara från vårt eget område. Här får du praktisk information om vad som gäller för just examen i socialt arbete. 

Hur ansöker jag om att få ut socionomexamen (144 Kb)

Hur ansöker jag om att få ut kandidatexamen i socialt arbete (175 Kb)

Vad är skillnaden mellan kandidatexamen och socionomexamen?

Kan jag bygga på min kandidatexamen i ett annat ämne och få en socionomexamen?

Nej. Vill du ha en socionomexamen behöver du gå socionomprogrammet. Det går inte att komplettera en kandidatexamen i ett annat ämne med kurser för att erhålla en socionomexamen vid Stockholms universitet då socionomprogrammet har en bunden studiegång och kurserna inom programmet inte ges som fristående kurser. Du får ansöka till programmet och börja från början, om du vill bli Socionom.

Läs mer om socionomprogrammet

Går det att läsa fristående kurser i socialt arbete och få en kandidatexamen i socialt arbete på Stockholms universitet?

Vid Stockholms Universitet gäller att Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng. Av dessa ska minst 90 högskolepoäng utgöras av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde och att studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng

Kandidatexamen baseras således vanligtvis på att man läser fristående kurser på grundnivå inom minst ett huvudområde i steg I, steg II och steg III som brukar inkludera ett självständigt arbete om 15 hp.

För närvarande ges inte Socialt arbete I, Socialt arbete II och Socialt arbete III som fristående kurser på grundnivå i Socialt arbete, på Stockholms Universitet.

Socionomprogrammet innehåller kurser som motsvarar steg I, steg II och steg III inom Socialt arbete. 

De som är antagna på socionomprogrammet kan efter att ha avslutat sin sjätte termin (då de har skrivit en kandidatuppsats på 15hp) däremot ta ut en kandidatexamen i socialt arbete.

För att kunna ta en kandidatexamen i socialt arbete vid Stockholms universitet får man således söka till socionomprogrammet. 

Läs mer om socionomprogrammet

Kan jag läsa kurser på avancerad nivå och ta en magisterexamen i socialt arbete?

Nej. Vi har inte längre någon magisterutbildning eller examensrätt för magisterexamen i socialt arbete på Stockholms universitet. Du kan alltså INTE ta ut en magisterexamen, om 60hp, genom att läsa enstaka kurser.

Däremot har institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, ett Masterprogram i socialt arbete, 120hp. Men eftersom det inte längre finns någon examensrätt för ”magister” kan du inte ta ut en magisterexamen, om 60hp, genom att läsa ”halva” masterutbildningen.

Läs mer om masterprogrammet

Läs mer om fristående kurser på avancerad nivå

 

Kontakt

 

Studievägledning för termin 1-4 på socionomprogrammet och pedagogiskt stöd
Studievägledning för termin 5-7 på socionomprogrammet samt kurser och program på avancerad nivå
På denna sida