Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i socialt arbete

 • 120 hp

Masterprogrammet i socialt arbete riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av sociala frågor. Programmet bygger på ett brett utbud av valbara kurser med fokus på aktuell forskning. Du kommer att få del av de senaste forskningsrönen inom just dina intresseområden vilka kan användas som underlag i ditt arbete eller framtida forskarstudier.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Programmet erbjuder stor valfrihet och möjlighet att läsa på både hel- och deltid för att kunna anpassas till dina intressen och din arbetssituation. Samtliga kurser, utom uppsatskursen, erbjuds även som fristående kurs, vilket gör det möjligt att läsa kurser till en masterexamen redan innan du blivit formellt antagen till programmet.

Undervisningen bygger på dina kunskaper från tidigare högskolestudier och egen aktivitet i studierna. Det kräver självständighet och förmåga att ta egna initiativ. En del av kurslitteraturen är på engelska, men undervisningen sker på svenska.

 • Programöversikt

  Programmet består av tre delar:

  60hp valbara kurser inom olika ämnesområden (normalt åtta kurser om 7,5hp). Hälften av dessa poäng kan läsas vid andra institutioner om kurserna bedöms relevanta för socialt arbete.

  30hp obligatoriska kurser, bestående dels av en ämneskurs om Evidens i socialt arbete (7,5hp), dels av uppsatsförberedande kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod (22,5hp).

  30hp självständigt arbete där du, med stöd av en erfaren handledare, undersöker ett problemområde inom socialt arbete.

  Programöversikten ska ge en översiktlig bild av programmets upplägg. Här anger du grundläggande vad som ingår under programmets olika år/terminer. Tänk på att beskriva upplägget så att studenten får en bra bild av hur programmet är upplagt och får rätt förväntningar på programmet.

  Du kan om du vill inleda med en valfri brödtext som handlar om programöversikten generellt.

  Under resp. år/termin kan du till exempel lista de kurser som ingår i programmet samt länka till den aktuella kurssidan.

  År 1

  Masterprogrammet kännetecknas av dess flexibla upplägg som inte tydligt följer en visst kronologiskt struktur. Några hållpunkter finns dock:

  Programstarten sker alltid på höstterminen. När du antas till programmet antas du automatiskt till de två inledande kurserna i period I, vetenskapsteori 7.5 hp och kvalitativ forskningsmetod 7.5 hp. Vill du studera på heltid måste du utöver detta söka kurser i period II. Inför varje efterföljande termin måste du själv söka till de kurser du önskar läsa inom programmet (via www.antagning.se).

  Kursen Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete ges varje vårtermin. För många studenter avslutar det självständiga arbetet masterstudierna, men det är också möjligt att läsa ämneskurser parallellt med eller efter arbetet.

  Fristående ämneskurser kan läsas närhelst det passar under masterstudierna. De flesta kurser ges varje termin eller en gång om året. Ett mindre antal kurser ges när lärarnas tid tillåter det. En uppdaterad förteckning över ämneskurserna finns här: https://www.socarb.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/utbildning-p%C3%A5-avancerad-niv%C3%A5/frist%C3%A5ende-kurser

  År 2

  Se ovan.

  Självständigt arbete

  När du läst de obligatoriska kurserna i vetenskapsteori och forskningsmetod kan du ansöka internt om att antas till kursen Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete där du ges möjlighet att fördjupa dig i ett eget valt forskningsproblem. Kursen ges varje vårtermin och innehåller dels en obligatorisk seminariedel, dels självständigt arbete med stöd av en erfaren handledning.

 • Kontakt

  Studierektor
  Torbjörn Bildtgård
  E-post: torbjorn.bildtgard@socarb.su.se

  Studievägledning
  E-post: studievagledare@socarb.su.se