Publikationer

Våra forskare och studenter producerar årligen en stor mängd publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Sedan 2007 registreras dessa i DiVA, Digitala Vetenskapliga arkivet.

Här finns länkar till söklistor i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, med ämnet socialt arbete vid Stockholms universitet. Information om publikationer finns också under forskningsprojekt och forskargrupper.

Lägg in dina publikationer här

Läs instruktioner för att publicera på DiVA

 

International Journal of Social Welfare är en onlinetidskrift som utkommer med nya nummer i januari, april och oktober. Det är ett samarbete mellan Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och Akademikerförbundet SSR och Wiley Publishers Ltd.

Omslag International Journal of Wocial Welfare
 

Chefredaktör: Åke Bergmark, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
Wen-Jui Han, New York University, Silver School of Social Work

Mer information hittar du här: Wiley online library

 

Genom Stockholms universitetsbibliotek får du som har ett universitetskonto bland annat tillgång till olika databaser och fulltextartiklar i många e-tidskrifter.

Sök i bibliotekskatalogen, gå självstudiekurs i informationssökning och mycket mera.

Stockholms universitetsbibliotek

 

Kontakt

Prefekt /Head of Department

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida