Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Magisterprogram i Drama och tillämpad teater

Fördjupa dina kunskaper inom drama och tillämpad teater, för att leda och utveckla estetisk verksamhet.

Programsida HVDT2
Vill du utveckla dina kunskaper i att leda och utveckla estetisk verksamhet? Då ska du anmäla dig Stockholms universitets magisterprogram i drama och tillämpad teater - med start vårterminen 2023. Foto: Unsplash

Programmet leder till en filosofie magisterexamen inom huvudområdet De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, inriktning De estetiska ämnenas didaktik, och ger behörighet till studier på forskarutbildningsnivå.

Du utvecklar dina kunskaper i att leda och utveckla estetisk verksamhet inom drama och teater med olika målgrupper. Programmet ger fördjupad ämnesdidaktisk kompetens i drama och tillämpad teater för dig som arbetar med barn, unga och vuxna i till exempel gymnasiet eller högskolan, i olika kulturprojekt eller inom ramen för frivillig undervisning, i kulturskola och folkbildning. Programmet är praktikbaserat, praktik och teori integreras i en vetenskaplig process.

Institutionen för ämnesdidaktik har lokaler som är särskilt anpassade för utbildning i estetisk verksamhet och du får studera i en unik utbildningskontext på Sveriges största dramaavdelning med specialiserade och engagerade forskare och lärare.

Utbildningen ges delvis i samverkan med Riksteatern.

Observera att programmet endast startar varannan vårtermin. Nästa tillfälle är VT 2025.