Magisterprogram i Drama och tillämpad teater, 60 hp

Om utbildningen

Magisterprogrammet riktar sig till studenter med kandidatexamen, lärarutbildning eller motsvarande, som vill fördjupa sina kunskaper i sitt arbete med drama och tillämpad teater. Det fokuserar på konstnärlig gestaltning som främjar (unga) människors deltagande, inflytande, integration och tillträde i samhället. Programmet syftar till att studenterna ska utveckla en fördjupad förståelse av drama och tillämpad teater som samhällelig, social och pedagogisk företeelse.

Programmet vilar på två innehållsområden. Det ena är en fördjupad kompetens i att leda och utveckla arbete med drama och tillämpad teater med olika målgrupper. Det andra är en vetenskaplig fördjupning inom huvudområdet de estetiska ämnenas didaktik.

Programmet är praktikbaserat; praktik och teori integreras i en vetenskaplig process

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen