Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teaterns uttrycksmedel och systematisk pratikutveckling

Kursen ges inom Magisterprogrammet i drama och tillämpad teater, men kan även läsas som fristående kurs.

Programsida Magisterprogram i Drama och tillämpad teater - med studiegång

Kursen ger fördjupade kunskaper om teaterns uttrycksmedel och systematisk utveckling av drama- och teaterverksamhet inom ramen för en specifik pedagogisk praktik. Kursen ger en orientering i praktiska metoder i arbetet med drama och teater för unga; personregi, dramaturgi, scenerier och scenografi.

Vidare behandlar kursen planering av ett drama- och teaterprojekt utifrån ämnesrelevant teoribildning. Det kan handla om att genomföra en teateruppsättning, ett dramaprojekt eller en teaterprocess i en pedagogisk verksamhet. Kursen ger också en introduktion till hur en drama- och teaterprocess kan utvecklas genom kollegialt stöd och feedback.

Observera att kursen endast ges varannan hösttermin. Nästa kurstillfälle är HT 2023.