Teaterns uttrycksmedel och systematisk pratikutveckling, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om teaterns uttrycksmedel och systematisk utveckling av drama-/ teaterverksamhet inom ramen för en specifik pedagogisk praktik. Kursen ger en orientering i praktiska metoder i arbetet med drama/teater för unga; personregi, dramaturgi, scenerier och scenografi. Vidare behandlar kursen planering av ett drama/teaterprojekt utifrån ämnesrelevant teoribildning. Det kan handla om att genomföra en teateruppsättning, ett dramaprojekt eller en teaterprocess i en pedagogisk verksamhet. Kursen ger också en introduktion till hur en drama-/teaterprocess kan utvecklas genom kollegialt stöd och feedback.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen