Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teaterns uttrycksmedel och systematisk pratikutveckling

Kursen ingår i Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater.

Kursen ger fördjupade kunskaper om teaterns uttrycksmedel och systematisk utveckling av drama-/ teaterverksamhet inom ramen för en specifik pedagogisk praktik. Kursen ger en orientering i praktiska metoder i arbetet med drama/teater för unga; personregi, dramaturgi, scenerier och scenografi. Vidare behandlar kursen planering av ett drama/teaterprojekt utifrån ämnesrelevant teoribildning. Det kan handla om att genomföra en teateruppsättning, ett dramaprojekt eller en teaterprocess i en pedagogisk verksamhet. Kursen ger också en introduktion till hur en drama-/teaterprocess kan utvecklas genom kollegialt stöd och feedback.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.