Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden

Kursen ingår i Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater men är också sökbar som fristående kurs.

Kursen ger fördjupade kunskaper om ledarens uppgifter och didaktiska överväganden kring drama och tillämpad teater i pedagogiska sammanhang.

Kursen behandlar: 

Relationen mellan demokratiska dimensioner, konstnärliga ambitioner och pedagogiska mål.

Olika strategier för målformulering och utvärdering inom ett drama-/teaterprojekt.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, samt övningar individuellt och i grupp. Närvaro på undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Examinatorer HT21

  Sofia Cedervall och Eva Hallgren

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Eva Hallgren, eva.hallgren@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se