Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utvecklingsarbete i drama och tillämpad teater

Kursen ges inom Magisterprogrammet i drama och tillämpad teater.

Programsida Magisterprogram i Drama och tillämpad teater - med studiegång

Kursen ger fördjupade kunskaper i utvecklingsarbete inom drama och tillämpad teater, och syftar till att förbereda för kommande uppsatsarbete. I kursen behandlas olika aspekter av utvecklingsarbete, utvärdering och forskning såsom:

 • sambandet mellan syfte och metod
 • dokumentation och grundläggande forskningsetik
 • kritisk reflektion utifrån olika teoretiska perspektiv

Kursen innehåller även ett moment som förbereder för litteratursökning.

Observera att kursen endast ges varannan vårtermin. Nästa kurstillfälle är VT 2024.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Kursbeskrivning HVDA04 VT 2022 (147 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarie samt övningar individuellt och i grupp. Närvaro på undervisningen är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift samt en muntlig redovisning.

  Examinator

  Eva Österlind

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Eva Österlind, eva.osterlind@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se