Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utvecklingsarbete i drama och tillämpad teater

Kursen ingår i Magisterprogrammet i drama och tillämpad teater, 60 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i utvecklingsarbete inom drama och tillämpad teater, och syftar till att förbereda för kommande uppsatsarbete. I kursen behandlas olika aspekter av utvecklingsarbete, utvärdering och forskning såsom:
- sambandet mellan syfte och metod
- dokumentation och grundläggande forskningsetik
- kritisk reflektion utifrån olika teoretiska perspektiv
Kursen innehåller även ett moment som förbereder för litteratursökning