Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplighet och forskningsetik

  • 7,5 hp

Kursen innehåller en genomgång och kritisk analys av grundläggande begrepp och frågor rörande vetenskaplighet och forskningsetik. Exempel på begrepp som analyseras är kunskap, sanning, hypotes, evidens, mening, tolkning, objektivitet och social konstruktion. Exempel på frågor som behandlas: Vad är vetenskap? Finns det grundläggande skillnader i vetenskaplig metod mellan olika typer av vetenskaper? Är vetenskaplig objektivitet möjlig? Är sanning absolut eller varierar den med olika teoretiska perspektiv? Vilka etiska normer finns för vetenskaplig forskning och hur kan de motiveras?

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.