Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskaplighet och forskningsetik

Kursen innehåller en genomgång och kritisk analys av grundläggande begrepp och frågor rörande vetenskaplighet och forskningsetik.

Exempel på begrepp som analyseras är kunskap, sanning, hypotes, evidens, mening, tolkning, objektivitet och social konstruktion. Exempel på frågor som behandlas: Vad är vetenskap? Finns det grundläggande skillnader i vetenskaplig metod mellan olika typer av vetenskaper? Är vetenskaplig objektivitet möjlig? Är sanning absolut eller varierar den med olika teoretiska perspektiv? Vilka etiska normer finns för vetenskaplig forskning och hur kan de motiveras?

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Lärare

  Kursens lärare denna termin ärMikael Janvid, Björn Brunnander, Håkan Salwén, Henrik Ahlenius och Staffan Carlshamre

  Gruppindelning

  Grupp 1 (fredagar) Övriga program.

  Grupp 2 (måndagar): masterprogram i arkeologi, etnologi, historia och genusvetenskap

  Lärplattform

  Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk denna termin är svenska.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskala

  Se kursplanen.

  Undervisning

  Undervisningen består av 7 föreläsningar. De två första behandlar generiska vetenskapsteoretiska frågor rörande vetenskap, kunskap, evidens samt prövning av hypoteser och teorier.

  De efterföljande två behandlar forskningsetiska teman och de återstående tre mer specifika vetenskapsteoretiska frågeställningar för humaniora. I fliken Planeringar på Athena samt Innehåll kommer ni att se mer detaljerad informationför respektive föreläsning samt dithörande läshänvisningar mm.

  Närvaro på 80% av undervisningen är obligatorisk. Det innebär att det går att vara frånvarande från en föreläsning utan krav på kompensation.

  Examination

  Examinationen består av 3 st inlämningsuppgifter varav två lämnas in under kursens gång och den tredje efter dess slut, närmare bestämt en uppgift till respektive ovannämnda delar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Staffan Carlshamre: Philosophy of the Cultural Sciences (Preprint: Filosofiska institutionen SU)

  Håkan Salwén: Forskningsetik för humaniora (Bokförlaget Thales 2017)

  Dessutom kommer vi att använda en del artiklar och annat material som distribueras under kursens gång.

 • Kursrapporter

 • Kontakt