Stockholm university logo, link to start page
Gå till denna sida på svenska webben

Scientific Methods and Research Ethics

No description in English available.

 • Course structure

  More about course content

  Instructors

  Mikael Janvid, Håkan Salwén and Björn Brunnander.

  Groups

  Group 1 (Fridays) Övriga program.

  Group 2 (Mondays): Master Program in Archeology, ethnology, Historia and Gender studies.

  Group 3 (Fridays): Master Program in Drama och Applied Theater

  Learning Platform

  Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk denna termin är svenska.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskala

 • Schedule

  The schedule will be available no later than one month before the start of the course. We do not recommend print-outs as changes can occur. At the start of the course, your department will advise where you can find your schedule during the course.