Stockholm university logo, link to start page

Masters of science at Stockholm University

To follow your interest!

Insparque
MSc students, Photo: Richard Gyllencranz
Naturvetare och matematiker världen över arbetar med framtiden.