Utbildning på forskarnivå

Institutionen för ämnesdidaktik har forskarutbildning inom matematikämnets didaktik, naturvetenskapsämnenas didaktik, språkdidaktik och ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Avhandlingar
Foto: Ingmarie Andersson

Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet. Om du ägnar dig åt forskarstudier på heltid krävs det fyra läsår för att uppnå en doktorsexamen. Licentiatexamen kan du få efter två års heltidsstudier.

 

Våra forskningsområden

Vid Institutionen för ämnesdidaktik får du studera i en tvärvetenskaplig forskarmiljö där vi undersöker undervisning och lärande i förskola, skola, frivillig verksamhet och högre utbildning. Vi ger utbildning på forskarnivå inom; Matematikämnets didaktik, Naturvetenskapsämnenas didaktik, Språkdidaktik och Ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Läs mer om de olika områdena nedan.

Matematikämnets didaktik innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om matematik. Våra inriktningar i utbildning på forskarnivå är mot förskolans matematik, mot skolans matematik samt mot högskolans matematik.

Allmän studieplan - Matematikämnets didaktik (243 Kb)

Allmän studieplan - Matematikämnets didaktik (antagna före 1 juli 2017) (49 Kb)

Naturvetenskapsämnenas didaktik innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om naturvetenskap. Våra inriktningar i utbildning på forskarnivå är mot skolans naturvetenskapliga ämnen samt mot ämnesområdena biologi, fysik, geovetenskap eller kemi.

Allmän studieplan - Naturvetenskapsämnenas didaktik (340 Kb)

Allmän studieplan - Naturvetenskapsämnenas didaktik (antagna före 1 juli 2017) (43 Kb)

Forskarutbildningsämnet språkdidaktik innefattar språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk och inkluderar forskningsfälten flerspråkighet, språkundervisning och språkinlärning samt språkutveckling.

Ämnesdidaktik med inriktning mot bild, drama, musik samt estetiska läroprocesser innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning inom skolans estetiska ämnen samt estetisk verksamhet inom det fria bildningsväsendet och kulturområdet.

Ämnesdidaktik med inriktning mot historia, filosofi och religionskunskap samt geografi och samhällskunskap innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning inom skolans humanistiska respektive samhällsvetenskapliga ämnen samt mot det humanvetenskapliga området.

Allmän studieplan - Ämnesdidaktik estetiska, humanistiska, samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (364 Kb)  

 

Kurser på forskarnivå

Våra kurser på forskarnivå riktar sig i första hand till våra egna forskarstudenter, men i mån av plats välkomnar vi alla behöriga och intresserade.

Aktuella kurser på forskarnivå

 

Lediga doktorandplatser

Våra doktorandtjänster utlyses på Stockholms universitets webbsida för lediga jobb:

Lediga doktorandplatser vid Stockholms universitet

 

Här samlar vi övergripande styrdokument för vår utbildning på forskarnivå allt eftersom de blir klara.

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska faktulteten

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (155 Kb)

 

 
Doktorander vid IÄD.
Doktorander vid Institutionen för ämnesdidaktik. Alla kunde tyvärr inte vara med på bild, och någon har hunnit ta sin examen.

Här kan du se vilka forskarutbildningsämnen som våra doktorander är antagna till. En del av doktoranderna genomför sina forskarstudier inom ramen för en forskarskola och dessa listas längre ner på den här sidan. Klicka på doktorandens namn för att läsa mer om forskningsprojektet på deras profilsida.

Forskarutbildningsämnen

Matematikämnets didaktik

Kristin Westerholm Bruna Leticia Nunes Viana
Anna-Karin Nordin Laila Riesten
Mattias Vinnberg Samantha Ehrlich
Laura Caligari Ivy Estrella
Jenny Fred Farouq Mensah
Harita Raval Natalya Maksym'yak
Hissan Yunus Anneli Blomqvist
Erica Aldénius  

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Anastasios Kapodistrias Nhu Truong
Kristin Persson Sebastian Björnhammer
Matti Karlström Beatrice Hansen
Patrik Lindholm Kerstin Danckwardt-Lillieström 
Maria Weiland  

Språkdidaktik

Angelica Granqvist Anna Green
Björn Kindenberg Sofia Lindén
Deni Beslagic Sophia Gasson
Karin Wesslén Eirini Akavalou
Annie Kangasniemi Berrak Pinar Uluer

Ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Albin Gripe Julia Fries
Jonas Asplund Mattias Arrhenius
Malin Larsson Peter Nagy
Isabella Varricchio Stefan Cohen
Kerstin Hudner Sidén Danial Ghasempour
Torben Freytag Jenny Rosengren

Forskarskolor

Forskarskolan ASSESS

Anneli Blomqvist (madid) Mattias Vinnberg (madid)
Erica Aldénius (madid) Samantha Ehrlich (madid)

Forskarskolan RelMas

Anna-Karin Nordin (madid) Ivy Estrella (madid)
Beatrice Hansen (nvdid) Jenny Fred (madid)
Bruna Leticia Nunes Viana (madid) Kerstin Danckwardt-Lillieström (nvdid)
Laura Caligari (madid) Maria Weiland (nvdid)
Patrik Lindholm (nvdid)  

Forskarskolan ReMath

Farouq Mensah (madid) Natalya Maksym'yak (madid)
Harita Raval (madid) Hissan Yunus (madid)

Forskarskolan ÄdFO

Björn Kindenberg (språkdid) Kristin Westerholm (madid)
Deni Beslagic (språkdid) Laila Riesten (madid)
Kerstin Hudner Sidén (SOdid) Sebastian Björnhammer (nvdid)
Jenny Rosengren (SOdid) Torben Freytag (bilddid)

 

 
Doktorandrådet vid Institutionen för ämnesdidaktik.
Doktorandrådet vid Institutionen för ämnesdidaktik. Alla kunde tyvärr inte vara med på bild.

Doktorandrådet vid Institutionen för ämnesdidaktik bevakar frågor som rör forskarutbildningen och doktorandernas villkor vid institutionen. Doktorandrådet väljer representanter till institutionsstyrelsen, fakultetsrådet och olika arbetsgrupper vid institutionen.

Kontakta doktorandrådets styrelse

Ordförande Beatrice Hansen and Bruna Nunes
Vice ordförande Beatrice Hansen and Bruna Nunes
Sekreterare Ivy Guiterrez
Representant institutionsstyrelsen Beatrice Hansen
Suppleant institutionsstyrelsen Anna-Karin Nordin
Representant forskningsberedningen Natalya Maksym’yak
Representant Humanistiska fakulteten Anastasios Kapodistrias
Representant RALV Anna-Karin Nordin
 

Kontakt

Sök bland våra utbildningar