Forskningsprojekt

Vid Institutionen för ämnesdidaktik bedrivs en rad olika forskningsprojekt. Större projekt är oftas finansierade av externa medel, medan mindre projekt i regel hanteras inom ramen för institutionens egen budget.

Forskningen syftar till att främja ämnesspecifika och ämnesöverskridande diskussioner om undervisning och lärande.

Forskningsprojekten genomförs ofta i nära samarbete med utbildningsverksamheten och med undervisande lärare i grundskolan och gymnasieskolan.