Forskningsprojekt

Vid Institutionen för ämnesdidaktik bedrivs egeninitierade forskningsprojekt av den enskilda forskaren och större forskningsprojekt med externa medel.

Forskningen syftar till att främja både ämnesspecifika och ämnesöverskridande diskussioner om undervisning och lärande. Forskningsprojekten genomförs ofta nära utbildningsverksamheten i samarbete med undervisande lärare i grundskolan och gymnasieskolan.