Konferenser och seminarier

Institutionen för ämnesdidaktik anordnar återkommande konferenser och seminarier. I vår kalender syns kommande evenemang.

Till kalendern

 

Konferenser

Konferenser där Institutionen för ämnesdidaktik står som värd:

Konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS) genomförs årligen för att erbjuda aktiva dramaforskare en mötesplats och för att presentera aktuell svensk dramaforskning för en bredare publik. Konferensen sker vanligtvis i slutet av oktober varje år.

Alla planerade konferenser publiceras i vårt kalendarium

 

Seminarier

Vid Institutionen för ämnesdidaktik hålls ofta olika forskningsseminarier:

Seminarieserien Från novis till professionell historielärare är ett forskningsprojekt som undersöker undervisning och lärande i historia i Stockholmsregionen.

Alla planerade seminarier publiceras i vårt kalendarium

Vid det högre seminariet i dramapedagogik presenteras och diskuteras pågående forskning och aktuella projekt inom dramapedagogik. Seminariet är öppet för verksamma forskare och lärare vid institutionen och för forskare och dramapedagoger från andra forskningsmiljöer.

Alla planerade seminarier publiceras i vårt kalendarium

Vid det högre seminariet i estetiska lärprocesser presenteras och diskuteras pågående forskning och aktuella projekt inom estetiska ämnen. Seminariet är öppet för verksamma forskare och lärare vid Institutionen för ämnesdidaktik, samt för forskare och pedagoger från andra forskningsmiljöer.

Alla planerade seminarier publiceras i vårt kalendarium

På de högre seminarierna i språkdidaktik presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning av institutionens egna forskare och forskare som gästar oss. Seminarierna är indelade i tre huvudspår: engelska och moderna språk, svenska (läs-, skriv- och litteraturdidaktik) och svenska som andraspråk.

Alla planerade seminarier publiceras i vårt kalendarium

Planerade seminarier 2023:

Högre seminarium i matematikämnets didaktik som är öppet för alla intresserade. MERS bjuder in talare från institutionen eller externa gäster som presenterar och diskuterar aktuell forskning.

Alla planerade seminarier publiceras i vårt kalendarium

SAMTAL@SU är en seminarieform som vi anordnar åt andra institutioner. Till träffarna bjuder vi in internationella forskare inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. När forskaren presenterat sitt ämne, finns det möjlighet för ett mer informellt samtal efteråt.

Seminarierna genomförs i samarbete med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Kontakta Veronica Flodin om du vill ordna ett seminarium inom SAMTAL@SU vid din institution.

 

Workshoppar

Vid Institutionen för ämnesdidaktik hålls ibland olika workshoppar. Ett exempel är de workshoppar vi har inom pedagogisk terminologi, som genomförs cirka två gånger per år.

Alla planerade worshoppar publiceras i vårt kalendarium

På denna sida