Kontakt

På Stockholms universitets profilsidor finns kontaktuppgifter till forskare och forskarstudenter vid Institutionen för ämnesdidaktik.

 

Forskare inom engelska och moderna språk med didaktisk inriktning

På våra forskares profilsidor kan du läsa om deras forskning.

 

Forskare inom estetiska ämnenas didaktik

På våra forskares profilsidor kan du läsa om deras forskning.

 

Forskare inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

På våra forskares profilsidor kan du läsa om deras forskning.

 

Forskare inom matematikdidaktik

På våra forskares profilsidor kan du läsa om deras forskning.

 

Forskare inom naturvetenskapernas didaktik

På våra forskares profilsidor kan du läsa om deras forskning.

 

Forskare inom svenska med didaktisk inriktning

På våra forskares profilsidor kan du läsa om deras forskning.

 

Forskare inom svenska som andraspråk med didaktisk inriktning

På våra forskares profilsidor kan du läsa om deras forskning.

 

Forskarstudenter

På våra forskarstudenters profilsidor kan du läsa om deras avhandlingsarbeten.

Våra forskarstudenter

 

På denna sida