Internt

Här finns viktig information för dig som är anställd vid Institutionen för ämnesdidaktik. Sidan är ett komplement till Stockholms universitets centrala medarbetarwebb.

Medarbetarwebben

Program: FoU-dagen 12 juni

Vi har fått in en massa intressanta bidrag till FoU-dagen den 12 juni. Det betyder att vi på IÄD även i år kan bjuda varandra på ett helspäckat program. 

Anmälan skickades ut via mejl till alla den 23 maj. Det är viktigt att du anmäler dig så vi vet hur många vi ska beställa morgonfika till och förtäring till minglet på eftermiddagen.

Se hela programmet här - See the full program

Administrativa avdelningen

På administrativa avdelningen arbetar närmare 40 personer inom olika funktioner:

Öppettider och drop-in IT- och fastighetsgruppen

Se kontaktuppgifter till respektive funktion
Se vem som gör vad

Kalendrar

Internt kalendarium i TimeEdit

Institutionens interna kalendarium ligger i TimeEdit. Där syns alla interna möten och seminarier. Om du vill att din aktivitet ska synas i institutionens interna kalendarium: skicka underlag (tid, plats, rubrik, ansvarig) till lokalbokning.did@su.se.

Internt kalendarium i TimeEdit 

IÄD:s kalender på webben

Evenemang som är öppna för alla intresserade, eller som du vill ska synas publikt, publiceras som kalenderhändelser på vår webbplats. Om du är ansvarig för ett evenemang som ska synas i institutionens webbkalender, ska du skicka underlag enligt särskild mall till kommunikation.did@su.se. Dit kan du också vända dig för att få mallen för evenemang på webben. Mallen finns även tillgänglig i mappen: X:\Forskning\Rutiner-publicering-seminarier/

IÄD:s kalender på webben

 

Anställning

Här finns information som gäller din anställning, till exempel om arbetsmiljö, förmåner, kompetensutveckling och semester.

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV). Rådet träffas regelbundet och diskuterar frågor som rör medarbetarnas psykosociala och fysiska miljö. Stockholms universitet har även ett centralt RALV.

Om du har några funderingar kring din arbetsmiljö kan du kontakta:

Deltagare i lokala RALV

Administrativ chef, ordförande Christine Uhrlander 
Representanter TA -arbetsmiljöombud Olga Fodérus 
Tomas Brännmark 
Lärarrepresentanter - arbetsmiljöombud Lotta Billing 
Vakant
Katarina Rejman 
Torben Freytag
Representant fristående enheter (PRIM, sfi, NC) Jan Wallinder
Likabehandlings- och jämlikhetsansvarig Dorota Lubińska 
Miljörepresentanter Gustav Åman Dahlquist
Olle Fritzell
Doktorandrepresentant Anna-Karin Nordin
Studentrepresentant Karl Einar Olsson
Vakant

Arbetsskada

Om du drabbas av en arbetsskada eller varit nära att skada dig, ska du anmäla detta i programmet IA (informationssystem om arbetsmiljö). Det är bra om institutionens arbetsmiljöombud eller din närmaste chef medverkar vid anmälan, så att förebyggande eller avhjälpande åtgärder kommer igång så snart som möjligt.

Arbetsskador och tillbud

Bildskärmsglasögon

Du har rätt till gratis synundersökning och särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete. Kontakta institutionens personalhandläggare via hr.did@su.se, så gör de en beställning i Stockholms universitets e-handelsportal.

Bildskärmsglasögon

Diskriminering och trakasserier

Om du känner att du blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du i första hand vända dig till institutionens arbetsmiljöombud. Du kan också kontakta din närmaste chef eller institutionens prefekt.

Så här jobbar universitetet med lika villkorsfrågor

Utvecklingssamtal

En del i en god arbetsmiljö är möjligheten att påverka sin arbetssituation. Det gör du bland annat genom utvecklingssamtal som är ett viktigt instrument för utvärdering och planering. Du har utvecklingssamtal med din närmaste chef en gång om året.

Anvisningar för utvecklingssamtal

Alla heltidsanställda vid Stockholms universitet har möjlighet att ägna en arbetstimme per vecka till friskvård. Arbetar du deltid har du rätt till friskvårdstimmen i proportion till din tjänstgörings omfattning.

Friskvårdsbidrag

Alla anställda har även rätt till friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år i proportion till arbetets omfattning. Du kan inte få friskvårdsbidrag för inköp av träningsutrustning.

Så här ansöker du om friskvårdsbidrag:

 1. Gå in i Primula och välj "Friskvård" under "Min sida".
 2. Fyll i belopp som du lagt ut och typ av friskvårdsaktivitet.
 3. Klicka på knappen "Beräkna" för att se hur mycket som kommer att betalas ut.
 4. Om du har ett papperskvitto på ditt utlägg ska detta bifogas både digitalt och som original via internposten till HR. Du fäster originalkvittot med häftapparat på utskriften av friskvårdsunderlaget (länken Granska/Skriv ut). Du ska sedan skanna in eller fota kvittot med mobilen för att även kunna bifoga det digitalt i Primula.
 5. Om du endast har fått ett digitalt kvitto för ditt friskvårdsutlägg, ska du bifoga denna fil i Primula. Då behöver du inte skicka in en utskrift i papper också.
 6. Om du betalat friskvårdsutlägget mot faktura, ska fakturan och kontoutdrag där betalningen framgår bifogas som digital fil i Primula. Fakturan ska vara ställd till dig personligen.
 7. Om du betalar friskvårdsutlägget via autogiro ska en kopia på autogiroavtal tillsammans med kontoutdrag där betalningen framgår eller ett betalningsintyg utfärdat av anläggningen, bifogas digitalt i Primula.
 8. Observera att inga filnamn på bifogade filer får innehålla å, ä eller ö.
 9. Tänk också på att Primula kan vara "långsamt" – kontrollera därför att Primula jobbat klart efter varje steg du gör.

Bild som visar hur du skickar in friskvårdsunderlag i Primula (308 Kb)

Läs om fler detaljer för friskvårdsutlägg på Medarbetarwebben

Som anställd vid Institutionen för ämnesdidaktik kan du ansöka om medel för konferenser och studieresor, samt för språkgranskning, publicering och etikprövning. Du gör i det i din roll som lärare, forskare eller forskarstuderande. Som TA-personal ska du vända dig till din närmaste chef.

Du ansöker genom att fylla i någon av blanketterna nedan.

Lärare och forskare

Konferenser och studieresor

Ansökan om medel för konferenser och studieresor, behandlas och beslutas löpande av institutionsledningen. Detta sker vanligtvis i slutet av varje månad. Du ansöker genom att fylla i blanketten nedan.

Ansökan om medel för konferenser och studieresor (746 Kb)

 1. Spara ner blanketten till datorn innan du fyller i den.
 2. E-posta den ifyllda blanketten till konferensmedel.did@su.se

Språkgranskning, publicering och etikprövning

Ansökningar om medel för språkgranskning, publicering och etikprövning hanteras löpande allt eftersom de kommer in. Inga särskilda ansökningstider gäller. Behov anmäls via e-post till prefekten som fattar beslut i frågan. I riktlinjerna kan du läsa om vad som gäller för att ansöka om medel.

Riktlinjer för ansökan om medel för konferensresor och vissa andra kostnader för lärare och forskare (111 Kb)

Forskarstuderande

Konferenser och studieresor

Ansökan om medel för konferensdeltagande och andra resor kan göras löpande. Ansökan görs i ett mejl som ställs till biträdande prefekt för utbildning på forskarnivå och skickas till forskarutbildning.did@su.se

I riktlinjerna kan du läsa om vad som gäller för att ansöka om medel.

Riktlinjer för ansökan om medel för konferensresor och vissa andra kostnader för doktorander (169 Kb)

Guidelines applying for funds PhD-student (169 Kb)

Om du har behov av litteratur, ska du kontakta din närmaste chef för godkännande. Därefter skickar du ett mejl till hr.did@su.se och ber att få tillgång till lathunden som beskriver hur det går till.

Som anställd ska du göra beställningen direkt via den upphandlade leverantörens webbplats. Rutinen, som beskrivs i lathunden, ger dig som anställd förstahandsinformation om leveransen.

Låna SL-kort

Det finns möjlighet att låna SL-kort för VFU-besök och till inbjudna externa gäster. Om du vill låna ett kort ska du mejla till hr.did@su.se

Boka resor

Du bokar själv din resa hos affärsresebyrån Amex GBT, som universitetet har avtal med.

Om du har en extern gäst som du ska boka resa åt, kontakta institutionens personalhandläggare via hr.did@su.se.

Boka resa - Amex GBT 

Alla resor och utlägg ska vara godkända i förväg av prefekt eller närmaste chef. Alla varor och tjänster ska beställas via e-handelsportalen, kontakta institutionens personalhandläggare för mer information.

Försäkring

Vid utrikes tjänsteresa bör du ha med dig Swedish State Business Travel Insurance Certificate, som intygar att du är försäkrad genom Kammarkollegiet. Tjänsteförsäkringsbrevet utfärdas av institutionens personalhandläggare.

Försäkring vid resor 

Reseräkningar och utlägg

Om du haft utgifter i tjänsten eller under en resa (ex. konferensavgift, bil) ska du upprätta ett utlägg eller reseräkning i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Det är viktigt att du lägger till den information som behövs för att ditt utlägg och reseräkning ska kunna godkännas, det vill säga syftet med utlägget och resan och hur detta ska finansieras (t.ex. externt projekt, beviljade kompetensmedel).

 • Reseräkningen ska vara inlämnad senast tre månader efter avslutad resa.
 • Alla utlägg ska godkännas i förväg av din närmaste chef.
 • Om utlägget gäller en sammankomst behöver ärendet kompletteras med syftet med sammankomsten och en deltagarförteckning.
 • Lämnade kvitton ska innehålla uppgifter om totalsumma inklusive och exklusive moms, samt totalt momsbelopp.

Betald semester får du för tid som svarar mot din anställningstid under kalenderåret.

Observera att lärare vid Institutionen för ämnesdidaktik endast kan spara högst fem dagar av årssemestern till efter sommaren, och om medarbetaren inte tar ut resterande dagar under hösten själv så läggs de ut i december. Om du har några frågor kring detta ska du kontakta din närmaste chef.

Läs mer om lärares uttag av semester

Du ansöker om semester i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där.

Semester

Annan ledighet

Ledighet och återtag av ledighet ska planeras i samråd med din närmaste chef. Du kan beviljas ledighet med eller utan lön.

Du ansöker om ledigheter (och eventuella återtag) i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där.

Annan ledighet

Om du blir sjuk ska du anmäla det i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Du ska även meddela din närmaste chef.

När du är frisk igen ska du göra en friskanmälan i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Du ska även meddela din närmaste chef.

Om du är sjuk mer än sju dagar, måste du skicka in ett läkarintyg till hr.did@su.se och meddela din närmaste chef. Från dag åtta kan du inte friskanmäla dig själv, utan måste kontakta hr.did@su.se för att göra din friskanmälan.

Om du blir sjuk

Ersättning för läkemedel

Om du behöver vabba ska du anmäla det i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Du ska även meddela din närmaste chef.

Föräldraledighet

Vård av barn (vab) - Försäkringskassans information

Om du under arbetstid känner dig plötsligt utmattad, eller av annan anledning behöver ligga ner och vila ostört en stund – då kan du använda institutionens vilrum. Det finns på plan 4 i rum P468. 

För säkerhets skull är det bra om du säger till en kollega om du går dit, utifall du skulle börja må sämre och inte själv kan gå och skaffa hjälp. Lås därför inte dörren från insidan, utan notera på den lilla vita tavlan som sitter på dörren att rummet är upptaget.

 

E-post och IT

På Medarbetarwebben finns information om IT-relaterade frågor som kan vara bra att veta för dig som arbetar här. Där kommer du också åt SU:s nya serviceportal. För att komma åt Serviceportalen behöver du logga in med ditt universitetskonto.

IT för medarbetare

Till Serviceportalen

Nedan hittar du interna funktionsbrevlådor och e-postlistor som du kan använda efter behov. Och behöver du installera SU:s officemallar som Word, PowerPoint och Excel, finns anvisningar om hur du gör.

När anställda vid Stockholms universitet korresponderar via mejl bör det tydligt framgå att avsändaren är en del av universitetet. En gemensam e-postsignatur för alla medarbetare skapar ett enhetligt uttryck, och bidrar ytterligare till att stärka universitetets identitet. E-postsignaturen underlättar även för mottagaren att identifiera viktig kontaktinformation. 

Så här gör du för att lägga till e-postsignatur

 1. Öppna upp Outlook
 2. Välj Arkiv
 3. Klicka på Alternativ
 4. Klicka sedan på E-post och sedan Signatur
 5. Fyll i din e-postsignatur enligt SU:s mall

Så lägger du till e-postsignatur i Outlook (239 Kb)

Institutionen har ett antal funktionsbrevlådor. Dessa ska du använda när du behöver kontakta en person eller personer som arbetar med specifika frågor. Använd inte deras privata e-postadresser.

Detta är de viktigaste funktionsbrevlådorna för internt bruk

arkiv.did@su.se Frågor som rör arkivering
ekonomi.did@su.se Frågor som rör ekonomihantering
fastighet.did@su.se Ärenden som gäller utrustning och teknik i salar och lokaler, felanmälan vatten, värme, kyla och ventilation, nycklar och passerkort, öppettider, larm m.m., brandsäkerhet och förbandslådor, inköp av möbler och kontorsmaterial, återvinning och bortforsling, flyttar och ommöbleringar, posthantering, livsmedel till köken
forskarutbildning.did@su.se Frågor relaterade till forskarutbildning
handledarkurs.did@su.se Frågor som rör handledarkurser
hr.did@su.se Personalrelaterade frågor
it.did@su.se IT-ärenden, telefoni och mobilt bredband, licenser och programvara, inköp av IT-utrustning, gruppmail och funktionsbrevlådor, hjälp med Wi-Fi, eduroam, ändringar i Sukat, skrivare och printomater
international.did@su.se Frågor rörande institutionens internationaliseringsarbete
kommunikation.did@su.se Webb och övriga kommunikationsrelaterade frågor
konferensmedel.did@su.se Ansökningar om medel för konferenser, studieresor etc.
likavillkor.did@su.se Kontaktperson för likabehandlingsfrågor
lokalbokning.did@su.se Lokalbokning och interna kalendariet
phdcouncilboard.did@.su.se Doktorandrådets styrelse
prefekt.did@su.se Kontakt med prefekterna
registrator.did@su.se Institutionens registratur
tenta.did@su.se Tentamensadministration

För riktade e-postutskick till interna grupper finns följande e-postlistor

 • Tänk noga efter vilken personalgrupp du vill nå med ditt utskick.
 • Undvik att göra utskick till all personal när det inte är motiverat.
All personal  
personal.did@su.se All personal vid IÄD
Olika personalgrupper  
forskare.did@su.se Alla forskare och doktorander
larare.did@su.se All personal på samtliga ämnesavdelningar (e-postlistor estet, humsam, ma, modes, nv, sva, svenska)
estet.did@su.se All personal estetiska ämnenas didaktik
humsam.did@su.se All personal humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
sa.did@su.se Handledare och examinatorer på humsam- och estet-avdelningarna.
ma.did@su.se All personal matematikdidaktik
modes.did@su.se All personal engelska och moderna språk med didaktisk inriktning
nv.did@su.se All personal naturvetenskapernas didaktik
sva.did@su.se All personal svenska som andraspråk med didaktisk inriktning
svenska.did@su.se All personal svenska med didaktisk inriktning
studierektorgnan.did@su.se Studierektorer på grundnivå och avancerad nivå
studierektorfn.did@su.se Studierektorer på forskarnivå
handledare-ehs.did@su.se Alla handledare för doktorander i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
handledare-manv.did@su.se Alla handledare för doktorander i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
handledare-spr.did@su.se Alla handledare för doktorander i språkdidaktik
Doktorander  
doktorander-ehs.did@su.se Alla doktorander i i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
doktorander-manv.did@su.se Alla doktorander i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
doktorander-spr.did@su.se Alla doktorander i språkdidaktik
TA-avdelningen  
ta.did@su.se All personal på administrativa avdelningen
ua.did@su.se All personal inom utbildningsadministration
ia.did@su.se  All personal inom intern service, det vill säga; hr, IT, fastighet, ekonomi, kommunikation och administrativ chef.
Ämnesforskarkollegier  
forskarkollegium-ma.did@su.se Ämnesforskarkollegiet för matematikdidaktik. Samtliga berörda personer ingår.
forskarkollegium-nv.did@su.se Ämnesforskarkollegiet för naturvetenskapernas didaktik. Samtliga berörda personer ingår.
forskarkollegium-spr.did@su.se Ämnesforskarkollegiet för språkdidaktik. Samtliga berörda personer ingår.
forskarkollegium-ehs.did@su.se Ämnesforskarkollegiet för de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Samtliga berörda personer ingår.

Institutionen för ämnesdidaktik finns med som val i SU:s Officemallar (Word, PowerPoint, Excel). Du installerar själv de nya mallarna via Software Center (om du har PC) eller Self Service (om du har en Mac). När du har installerat mallarna behöver du starta om datorn.

Kontakta IT-support om du behöver hjälp

 

Kursdokument

Institutionen för ämnesdidaktik har två kursplanegrupper som arbetar med kursplaner, litteraturlistor och betygskriterier, inom inriktningarna matematik, naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap samt språkdidaktik och estetiska ämnen. Dokumenten passerar ett flertal grupper och beredningar innan de fastställs.

För varje typ av kursdokument gäller en särskild arbetsordning - se respektive rubrik nedan. Beskrivningarna gäller grundutbildningen, kursdokument för forskarutbildningen hanteras på annat sätt.

Kursplanegrupperna, UB och IS sammanträder enligt tabellen nedan. Observera att det färdiga dokumentförslaget ska skickas till respektive gruppsekreterare senast en vecka före gällande möte.

Termin

Typ av dokument

Kursplanegrupp
Språk Estet

Kursplanegrupp
Ma Nv Hum Sam

UB

IS

ST24 Kursplan sommarkurs     9/1 23/1
ST24 Litteraturlista sommarkurs 7/3 6/3 26/3 16/4
ST24 Betygskriterier sommarkurs 3/4 3/4 23/4 14/5
HT24 Kursplan fristående kurs 16/1 17/1 6/2 20/2
HT24 Kursplan VFU-, UVK-kurs 15/2 14/2 5/3 19/3
HT24 Kursplan programkurs 7/3 6/3 26/3 16/4
HT24 Litteraturlista 7/5 8/5 28/5 11/6
HT24 Betygskriterier 7/5 8/5 28/5 11/6
VT25 Kursplan ny fristående kurs 7/5 8/5 28/5 11/6
VT25 Kursplan övrig fristående kurs 10/6 5/6 aug aug-sept

Generellt gäller detta för kursdokument:

 • När förkunskapskrav, kursnamn eller omfattning för en befintlig kurs behöver ändras ska en ny kurs inrättas, med ny kursplan och ny kurskod.
 • När en ny kursplan skrivs eller en kursplan revideras ska samtidigt litteraturlista och betygskriterier utformas eller uppdateras och följa med i hanteringen av kursplanen.
 • Revideringar av kursdokument kan ske högst en gång per termin.
 • Alla ändringar ska färgmarkeras så att det framgår vad som har ändrats i dokumentet. Utgående formuleringar markeras med röd genomstrykning och nya formuleringar markeras med grönt.
 • För fristående kurser som söks via antagning.se ska kursplanen vara fastställd senast när anmälan öppnar (15 september för vårens kurser och 15 mars för höstens kurser).
 • För kurser inom VFU och UVK gäller en särskild tidsplan. Arbetet med dessa kursplaner är extra tidskrävande så observera att det är viktigt att ha mycket god framförhållning.
 • För övriga programkurser ska kursplanen vara fastställd senast två månader före kursstart.
 • Mall för kursplan vid Humanistiska fakulteten
 • Missiv finns på X:\Utbildning\Kursplaneberedning\Blanketter och mallar
 1. Ny kursplan/revidering av befintlig kursplan initieras av lärare/ämnesstudierektor. Kursplanen diskuteras med berörd ämnesstudierektor och utformas enligt fastställd mall.
 2. Ämnesstudierektor skickar kursplan och missiv till kursplanegruppens sekreterare senast en vecka före kursplanegruppens nästa möte (se interna kalendariet i TimeEdit). Ett missiv ska bifogas varje dokument. För kurser inom program skickar ämnesstudierektor även kopia till programrådsordföranden samt dess administrativa stöd, som ansvarar för att kursplanen diskuteras i programrådet innan den tas upp i utbildningsberedningen (UB). Om inget programråd inträffar före nästa UB skickas kursplanen till programrådets ledamöter via e-post.
 3. Efter kursplanegruppsmötet ansvarar ämnesstudierektor för att återkoppla eventuella kommentarer till läraren.
 4. Inför UB bifogas kursplanen kallelsen i Outlook. För reviderade kursplaner används Word-dokument med färgmarkeringar.
 5. Efter behandling i UB återgår kursplanen till kursplanegruppens sekreterare, för eventuella ändringar. Denna sammanställer de av UB godkända kursplaneförslagen och skickar dessa till institutionsstyrelsens sekreterare senast måndagen veckan före nästa möte.
 6. Efter beslut i institutionsstyrelsen skickar kursplanegruppens sekreterare nya kursplaner till Humanistiska fakultetskansliet för inrättande. Nya och reviderade kursplaner inom UVK och VFU skickas till Områdeskansliet för beslut i Lärarutbildningsberedningen (LUB).
 7. Kursplanegruppens sekreterare fastställer den inrättade kursplanen i Ladok och vidarebefordrar därefter kursplanen till ansvarig lärare, ämnesstudierektor, institutionens kommunikatör samt kursadministrationen för kännedom. Vid fastställandet i Ladok blir kursplanen automatiskt synlig på kurssidan.
 8. Kursadministratören uppdaterar informationen om senast fastställda kursplan i kurslistan.
 • Litteraturlistor ska vara fastställda senast två månader före kursstart.
 • Litteraturlistor ska utformas i enlighet med APA 7.
 • Dokumentmall och missiv finns på X:\Utbildning\Kursplaneberedning\Blanketter och mallar
 1. Ny litteraturlista/revidering av befintlig litteraturlista initieras av enskild lärare/ämnesstudierektor.
 2. Ämnesstudierektor skickar litteraturlista och missiv till kursplanegruppens sekreterare senast en vecka före kursplanegruppens nästa möte (se interna kalendariet i TimeEdit). Ett missiv ska bifogas varje dokument.
 3. Efter kursplanegruppsmötet ansvarar ämnesstudierektor för att återkoppla eventuella kommentarer till läraren.
 4. Inför utbildningsberedningen (UB) bifogas litteraturlistan kallelsen i Outlook. För reviderade litteraturlistor används Word-dokument med färgmarkeringar.
 5. Efter behandling i UB återgår litteraturlistan till kursplanegruppens sekreterare, för eventuella ändringar. Denna sammanställer de av UB godkända litteraturlistorna samt delegationsprotokoll och skickar dessa till koordinerande studierektor för beslut.
 6. Fastställd litteraturlista sparas som PDF/A och publiceras på kurssidan av kursplanegruppens sekreterare, samt skickas till ansvarig lärare, ämnesstudierektor och kursadministrationen för kännedom.
 7. Kursadministratören uppdaterar informationen om senast fastställda litteraturlista i kurslistan.
 • Betygskriterier ska vara fastställda senast vid kursstart.
 • Dokumentmall och missiv finns på X:\Utbildning\Kursplaneberedning\Blanketter och mallar.
 • På X finns även ett dokument med principer för formuleringar av beygskriterier. Det är viktigt att du tar del av dessa principer när du tar fram nya eller reviderar befintliga betygskriterier.
 1. Nya betygskriterier/revidering av befintliga betygskriterier initieras av lärare/ämnesstudierektor. Betygskriterier diskuteras med berörd ämnesstudierektor och utformas enligt fastställd mall.
 2. Ämnesstudierektor skickar betygskriterier och missiv till kursplanegruppens sekreterare senast en vecka före kursplanegruppens nästa möte (se interna kalendariet i TimeEdit). Ett missiv ska bifogas varje dokument.
 3. Efter kursplanegruppsmötet ansvarar ämnesstudierektor för att återkoppla eventuella kommentarer till läraren.
 4. Inför utbildningsberedningen (UB) bifogas betygskriterierna kallelsen i Outlook. För reviderade betygskriterier används Word-dokument med färgmarkeringar.
 5. Efter behandling i UB återgår betygskriterierna till kursplanegruppens sekreterare, för eventuella ändringar. Denna sammanställer de av UB godkända betygskriterierna och skickar dessa till institutionsstyrelsens sekreterare senast måndagen veckan före nästa möte.
 6. Efter beslut i IS sparas de fastställda betygskriterierna som PDF/A och publiceras på kurssidan av kursplanegruppens sekreterare, samt skickas till ansvarig lärare, ämnesstudierektor och kursadministrationen för kännedom.
 7. Kursadministratören uppdaterar informationen om senast fastställda betygskriterier i kurslistan.
 

Lagringsytor

Vid Institutionen för ämnesdidaktik använder vi oss av lagringsytorna H:/, X:/, Nextcloud och Box. Här nedan förtydligas vad respektive yta är avsedd att användas till.

H:\-katalogen är din personliga lagringsyta för dokument och material som inte behöver vara åtkomligt för andra än dig själv.

Observera att du ALLTID ska spara material där - och ALDRIG spara material på skrivbordet. H:\-katalogen tas det back-uper på varje natt, dokument som sparas på skrivbordet kan försvinna om något oförutsett inträffar.

X:\-katalogen används för gemensamt arbetsmaterial, färdigställda handlingar och vårt digitala närarkiv. För att komma åt dokumenten i X-katalogen behöver du vara inloggad på campus eller koppla upp dig hemifrån via FortiClient (PC) eller WireGuard (Mac).

Kontakta IT-support om du behöver hjälp

Forskningsdata ska hanteras på ett sätt som gör den sökbar, tillgänglig, interoperativ och återanvändningsbar enligt de internationella FAIR-principerna. Stockholms universitet erbjuder flera verktyg för att underlätta arbetet med att hantera, dokumentera och lagra forskningsdata.

Läs mer om forskningsdata

Box är en lagrings- och synkroniseringstjänst i molnet som Stockholms universitet har upphandlat för sina medarbetare. Filer som laddas upp i Box är tillgängliga på webben, din dator och mobila enhet, så att du och dina arbetskollegor alltid har tillgång till samma aktuella material.

Läs mer om Box

OBS! Box uppfyller inte kraven på hantering av personuppgifter enligt GDPR. SU äger heller inte rättigheterna till det matrial som lagras där. Du ska därför inte lagra materail som innehåller personuppgifter eller annan känslig information på Box.

 

Lokalbokning av mötes- och undervisningsrum

Om du behöver boka en lokal för att ha möte eller undervisning, finns närmare 40 lokaler på institutionen att välja bland. Utöver dessa finns även möjlighet att boka ett urval av SU:s centrala lokaler. Vissa lokaler kan du boka själv i TimeEdit, medan andra endast kan bokas av institutionens lokalbokning. Har du frågor, kontakta lokalbokningen på e-post lokalbokning.did@su.se.

I X-katalogen finns en förteckning över våra egna lokaler. Där kan du bland annat se vilken utrustning som finns i rummen, antal platser, vilka rum du kan boka själv i TimeEdit och vilka som lokalbokningen måste boka åt dig.

 • Förteckning över IÄD:s lokaler hittar du på X:\Personalinformation - Staff information\Rutiner

Mötesrum som tillhör institutionen kan du boka själv i TimeEdit. De lokaler du kan se där är endast de som du kan boka själv, övriga är endast synliga för lokalbokningen.

Om du vill att din aktivitet ska synas i det interna kalendariet i TimeEdit, måste du be lokalbokningen om det (observera att du fortfarande kan boka rummet själv).

Boka mötesrum själv i TimeEdit:

 1. Logga in med ditt användarkonto i TimeEdit
 2. Välj datum för ditt möte genom att klicka på kalendersymbolen och klicka på den dag du vill ha.
 3. Välj tidpunkt för mötet genom att hålla markören på raden vid den lokal du vill boka. När du klickar på vald tid kommer en dialogruta fram där du kan ange den exakta tiden.
 4. Ändamål är obligatoriskt att fylla i. Skriv ändamålet i sökfältet och markera sedan rätt val i listan.
 5. Bokningskommentar är valfritt, men bra att ha med för att göra det tydligt vad syftet med mötet är. Texten kan dock inte vara längre än 226 tecken.
 6. När du är klar, klicka på ”Boka” och stäng dialogrutan genom att klicka på krysset längst uppe till höger.

Ändra datum eller tid för mötet:

 1. Kontrollera att lokalen är ledig under den tid du önskar ändra till.
 2. Klicka på det aktuella mötet som du bokat och vill ändra i TimeEdit.
 3. Klicka på ”Ändra/avboka”. Ändra till önskad tid eller datum.
 4. Klicka på ”Klar”.

Avboka lokal:

 1. Klicka på det aktuella mötet som du bokat i TimeEdit.
 2. Klicka på ”Ändra/avboka” och sedan ”Avboka” till vänster. Bekräfta att du vill avboka.

De flesta undervisningslokalerna kan endast bokas av lokalbokningen. Detta för att rummen behöver samordnas med övriga bokningar. För Stallet och labbsalarna gäller också en särskild prioritetsordning.

Så bokar du ett helt nytt undervisningsschema (ej kopierat):

 • Kursansvarig lärare eller lärare gör sin beställning genom att fylla i mallen för schemaunderlag:
  Mall schemaunderlag (15 Kb)
 • Kursansvarig lärare skickar excelfilen till lokalbokning.did@su.se.
 • I ärendemeningen på mejlet ska det stå: Kurskod + vilken termin schemat avser.

Om du behöver göra en ändring i en befintlig lokalbokning, som till exempel byta lokal, ändra antalet deltagare eller uppdatera med ny information, så ska du alltid kontakta lokalbokningen.

Så ändrar du ett bokat undervisningsschema:

 • Kursansvarig lärare eller lärare skickar ett mejl till lokalbokning.did@su.se med en kort och tydlig beskrivning över vad som ska ändras. Observera att lokalbokningen inför varje schemaläggningsperiod skickar ut ett mejl med instruktioner på hur du gör för att ändra i ett kopierat schema.
 • I ärendemeningen på mejlet ska det stå: Kurskod + vilken termin schemat avser.

Salstentamen vid Stockholms universitet samordnas centralt av Tentamenservice. Bokningsbeställningar av salstentamen gör du av IÄD:s tentaadministration tenta.did@su.se

Så bokar du salstentamen:

 • Mejla bokningsunderlaget till tenta.did@su.se. Underlaget du ska fylla i ligger i mappen: X:/Utbildning/Tentamensadministration/Rutiner och Blanketter – Info lärare. 
 • Deadline att skicka in underlag för VT är den 1 september.
 • Deadline att skicka in underlag för HT är den 1 mars.

Om du vill ändra

Du mejlar även tenta.did@su.se om du vill ändra en befintlig tentabokning.

Inlämning av tentamenshandlingar inför salstentamen

Kursansvarig eller i vissa fall lärare ansvarar för att skicka in nödvändiga tentamenshandlingar inför salstentamen till tentamenslydelse@su.se.

Här hittar du hittar information om deadlines, med mera 

När du ska boka en lokal för särskilt viktiga tillfällen som till exempel disputationer, konferenser, och liknande . Då måste du boka lokalen minst 1 timme före och 1 timme efter eventet. Detta för att det behöver finnas tid för att gå igenom tekniken, ställa upp roll-ups, och ställa tillbaka allt efteråt.

När du kontaktar lokalbokningen (lokalbokning.did@su.se) för att boka lokal måste du meddela när själva eventet pågår, samt vilken tid som är avsatt för förberedelser inför och efter. Detta för att rätt tid ska annoseras ut mot deltagare som ska närvara.

Tänk på att boka en lokal som har den utrustning du behöver. Du kan se en förteckning över tillgängliga lokaler på denna sida

Så här gör du för att se vad som är bokat i ditt namn:

 • Logga in i TimeEdit med ditt SU-konto
 • Välj ingången ”Personal”
 • Välj ”Mitt schema” för att se scheman som du är inlagd som lärare på i TimeEdit.
 • Välj ”Schemasökning lista” om du istället vill söka på olika objekt, som till exempel kurskod, kurstillfälle, lärare eller lokal.
 

Miljöarbete på IÄD

Vid Institutionen för ämnesdidaktik finns två miljörepresentanter som har till uppgift att initiera och aktivt driva institutionens miljöarbete. Ambitionen är att vi tillsammans ska ha ett strukturerat och målinriktat arbete som ska bidra till universitetets gemensamma insats.

Miljö, klimat och hållbar utveckling är centrala frågor för Stockholms universitet. Genom att driva ett aktivt miljöarbete, både centralt och lokalt inom respektive institution, ska vi tillsammans bidra till att målen i Agenda 2030 blir verklighet. Universitets klimatfärdplan ska leda till att arbetet inom forskning, utbildning och verksamhetsstöd ligger i framkant för att uppnå koldioxidneutralitet senast 2040.

Läs om miljöarbetet på SU

SU:s klimatfärdplan 2023-2040

IÄD:s Miljöhandlingsplan 2024 (57 Kb)

Frågor eller synpunkter?

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete, får du gärna höra av dig till våra miljörepresentanter.

Miljörepresentant Olle Fritzell
Miljörepresentant Gustav Åman Dahlquist
 

Nyhetsbrev

Aktuellt från Institutionen för ämnesdidaktik är vårt interna nyhetsbrev. Det innehåller information om vad som är på gång inom vår institution och annat som kan vara av värde för dig som jobbar här. Det skickas i regel ut var tredje onsdag till all personal. Har du frågor eller synpunkter på nyhetsbrevets innehåll får du gärna höra av dig till redaktionen.

Preliminär utgivningsplan nyhetsbrevet vt 2024 (107 Kb)

Utskickade nyhetsbrev vt 2024

IÄD Nyhetsbrev nr 4 – 2024

IÄD Nyhetsbrev nr 3 – 2024

IÄD Nyhetsbrev nr 2 – 2024

IÄD Nyhetsbrev nr 1 – 2024

 

Tillgänglighetsanpassning och Visuell identitet

Tänk på att det är viktigt att följa universitetets grafiska profil och att material som publiceras offentligt ska vara tillgänglighetsanpassat.

Sedan 2019 har lagen om tillgänglighet till digital offentlig service successivt rullats ut och börjat gälla för offentliga webbplatser och annan digital media inom EU. Kraven på tillgänglighet gäller också digitala dokument som ska vara åtkomliga för andra.

Det är inte svårt att tillgänglighetsanpassa ett dokument. Det handlar bara om att använda wordmallen på rätt sätt och att göra vissa inställningar när du skapar en pdf. Om du skulle få problem när du ska spara filen som pdf, kan det bero på att du har en för gammal version av Adobe. Kontakta IT om så är fallet.

Läs om tillgänglighet på Medarbetarwebben

Förenklad manual för hur du tillgänglighetsanpassar dokument (297 Kb)

Läs om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Har du frågor kring detta kan du kontakta kommunikation.did@su.se.

Alla medarbetare vid Stockholms universitet ska följa universitetets riktlinjer för vår visuella identitet. Det är viktigt för att ge en konsekvent och professionell bild av universitetet.

Grafisk manual

 

Styrdokument och rutiner

Ett urval av styrdokument som rör hela eller stora delar av institutionens arbete publiceras på vår webbsida Organisation. Originaldokumenten finns på X:\

Här publicerar vi övergripande styrdokument

Att vara kursansvarig lärare innebär ett löpande ansvar inom olika kursrelaterade områden. Denna guide ska ses som en vägledning och checklista för vad som ingår i uppdraget:

Guide för kursansvar vid IÄD (281 Kb)

Vid Stockholms universitet är institutionerna skyldiga att bevara dokument som används på utbildningarna. Kursansvarig lärare ansvarar för att arkivering av undervisnings- och examinationsdokument sker enligt följande:

Rutiner för arkivering av kursmaterial vid IÄD (137 Kb)

 

Säkerhet

Här samlar vi information och kontaktuppgifter som har med din säkerhet att göra.

Varje institution vid universitetet ska ha en egen brandskyddsorganisation med brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant och utrymningsledare. Samordning, utbildning, rådgivning och verksamhetsstöd i brandsäkerhetsfrågor erbjuds av Sektionen för säkerhet och miljö.

Brandsäkerhet 

Brandskyddsorganisation vid Institutionen för ämnesdidaktik

Här nedan kan du se vilka som är ansvariga för brandskyddsorganisationen och utrymningsledare på IÄD.

Observera dock att alla medarbetare ska kunna agera utrymningsledare om det behövs. Gula västar och instruktioner finns placerade i våra korridorer.

Om ni inte haft en brandsäkerhetsgenomgång på ett avdelningsmöte så meddela er chef att ni önskar en sådan. 

Brandskyddsansvarig

Christine Uhrlander
Tony Hansson

Brandskyddskontrollant

Alf Friberg
Daniel Lindblom

Utrymningsledare - Arrhenius

Hus E plan 2

Anette De Ron
Lotta Billing

Hus E plan 3

Sofia Cedervall

Hus E plan 5

Maria Nordlund
Veronica Palmgren

Hus P plan 3

Daniel Lindblom

Hus P plan 4

Lars Forsberg
Olga Fodérus
Hus P plan 5

Karim Hamza
Hendrik van Steenbrugge

Helén Lindholm

Stallet Lärare/personal på plats

Utrymningsledare - Södra huset

Hus E plan 9 Nils Larsson
Jan Wallinder
 • Sätt dig själv i säkerhet och vidta åtgärder för att förhindra eventuell ytterligare personskada.
 • Ring 112 och tillkalla ambulans, polis och brandkår.
 • Ring väktare 08-16 42 00

Bra att känna till vid allvarlig händelse vid Stockholms universitet

Det finns en säkerhetsapp tillgänglig för både studenter och anställda vid Stockholms universitet. I appen hittar du genvägar till säkerhetssidorna på webben och notiser som rör din och andras säkerhet.

Ladda hem appen ”SU säkerhet” från App Store (iPhone) eller Google Play (Android).

På denna sida