Examen

Grattis! Nu när du är klar med din utbildning ska du ansöka om examensbevis. Du som gått ett lärarprogram kan därefter ta ut din lärarlegitimation.

När du är klar med din utbildning måste du själv ansöka om examensbevis. Det gör du via Stockholms universitets examensenhet.

 

Ansök om examensbevis

Ung man med mobil
Foto: Unsplash

Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala regler. Om ansökan godkänns utfärdas ett digitalt examensbevis som skickas till din e-postadress.

Handläggningstiden är i vanliga fall två månader, men under sommarmånaderna kan det ta längre tid. Ärendet kan inte påbörjas förrän alla dina kurser är avslutade och din ansökan är komplett.

Ansök om examen

 

Ansök om lärarlegitimation

Lärare måste ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg. För att få ut din lärarlegitimation krävs att du har en behörighetsgivande lärarexamen.

Ansök om lärarlegitimation hos Skolverket

 

Examensregler

Den högre utbildningen och alla examina är indelade i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå.

Examensregler vid Stockholms universitet

Lokal examensbeskrivning för huvudområdet De estetiska ämnenas didaktik

Kandidatexamen

För att få en kandidatexamen behöver du läsa 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet enligt nedan.

De obligatoriska kurserna inom huvudområdet är:

  • Introduktion till drama med didaktisk inriktning 7,5 hp 
  • Drama som verktyg för förändring - Forumspel 7,5 hp 
  • Drama som verktyg i undervisningen - processdrama 7,5 hp 
  • Drama som verktyg i teater och scenisk gestaltning 7,5 hp 
  • Att leda drama/teater med barn och unga 15 hp
  • Forskning i drama och teaterdidaktik 15 hp 
  • Forskning i drama och teaterdidaktik - fördjupning 15 hp
  • Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater 15 hp

De övriga kurserna om 90 hp är valfria.

Läs om kurser i De estetiska ämnenas didaktik

Lokala examensbeskrivningar för huvudområdet De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Magisterexamen

För en magisterexamen krävs avslutade studier i följande program enligt studiegången fastställd i utbildningsplanen:

Magisterprogram i Drama och tillämpad teater

Masterexamen

För en masterexamen krävs avslutade studier i följande program enligt studiegången fastställd i utbildningsplanen:

Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Lokala examensbeskrivningar för huvudområdet Språkdidaktik

Kandidatexamen

Du kan bygga din egen kandidatexamen genom att läsa våra fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå.

Läs om kurser i Språkdidaktik

Magister- eller masterexamen

Inom Stockholms universitets masterprogram i språkvetenskap kan du läsa till en magister- eller masterexamen i olika ämnesinriktningar. Institutionen för ämnesdidaktik ansvarar för inriktningen mot språkdidaktik och är delaktig i inriktningen mot svenska som andraspråk.

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik 

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk

Du som är antagen och har slutfört ett lärarprogram enligt utbildningsplan uppfyller examenskraven för det programmet.

Examensregler för lärarexamina

Kombinationsprogrammet (KOMBI) erbjuder antagna studenter en väg till två examina. Efter avslutat program erhålles lärarexamen på avancerad nivå, för undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan, samt en master- eller magisterexamen i valt förstaämne.

Sista antagning till Kombinationsprogrammet var VT 2011. Du som ännu inte tagit ut din examen kan göra det fram till och med 30 juni 2023.

Inom Kombinationsprogrammet behöver du ansöka om tre examina: en kandidatexamen, en magisterexamen och en lärarexamen.

Läs mer om Kombinationsprogrammet

 

Fira din examen

Magisterpromotion i Aula Magna
Foto: Ingmarie Andersson

Magisterpromotionen är en examensceremoni för att fira studenter som tagit examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.

Högtiden hålls en gång per termin. En inbjudan skickas till dig som har ansökt om examensbevis.

Läs om magisterpromotionen

 

Gå med i alumnnätverket

Studenter står och pratar utomhus
Foto: Niklas Björling

Det finns flera sätt att hålla kontakten med Stockholms universitet efter att du avslutat dina studier. Om du registrerar dig i alumnnätverket får du inbjudningar till aktiviteter och evenemang.

Alumn 

På denna sida