Studera utomlands

Ta chansen att studera eller göra praktik utomlands en tid. Det är en spännande och lärorik upplevelse som ger många minnen för livet. Dessutom förbättrar du dina språkkunskaper och får internationella meriter. Du kan också göra fältstudier utomlands inför din uppsats.

  • Institutionen för ämnesdidaktik (IÄD) har partneruniversitet i Europa dit du kan åka som utbytesstudent. Det finns även utbytesavtal på central nivå och genom dessa kan du studera såväl i Europa som i övriga världen.
  • Du som går ämneslärarprogrammet kan ansöka om utbyte via dina ämnesinstitutioners utbytesavtal. Om du har franska eller spanska som ditt andraämne kan du studera i Aix-en-Provence eller Málaga under en hel termin.
  • När du ska skriva ditt självständiga arbete kan du ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium (MFS) för att göra fältstudier i ett låg- eller medelinkomstland.
  • Det är även populärt att göra en del av sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i utlandet, eller så kan du ta ett studieuppehåll och åka på annan praktik utomlands.
 

Utbytesstudier via IÄD

Ung kvinna på tågstation

Om du är intresserad av att åka på utbytesstudier rekommenderar vi att du tidigt i din utbildning börjar planera för det.

Det är bra om du kontaktar en studievägledare, för att se vilka konsekvenser det eventuellt skulle få för dig att åka utomlands. Ibland kan lärarstudenter behöva en individuell studieplanering efter sina utbytesstudier.

Läs mer om utbytesstudier via IÄD

 

Utbytesstudier via centrala avtal

De flesta centrala avtal vid Stockholms universitet är öppna för alla studenter, oavsett vad man studerar. Bra att tänka på är att utlysningar för utbytesplatser via centrala avtal sker ett år innan din aktuella utbytestermin. Studentavdelningen håller varje termin flera informationsmöten om utbytesstudier.

Läs mer om utbytesstudier via centrala avtal

Aktuella centrala utlysningar

 

Utbytesstudier via ämnesinstitutioners avtal

Du som går ämneslärarprogrammet läser dina ämnen vid olika ämnesinstitutioner. En del utbytesavtal vid ämnesinstitutionerna är öppna även för lärarstudenter. För att få veta vad som är möjligt kontaktar du utbyteskoordinatorn vid just din ämnesinstitution.

Lista på utbyteskoordinatorer vid institutionerna

  • Om du nomineras till en utbytesplats via någon av dina ämnesinstitutioner bör du hålla kontakt med IÄD:s studievägledare innan och efter utbytet. Ibland kan lärarstudenter behöva en individuell studieplanering efter sina utbytesstudier.
 

Ämnesstudier i franska och spanska

Du som ska bli ämneslärare och har valt franska eller spanska som ditt andraämne har möjlighet att studera din fjärde termin i Aix-en-Provence eller i Málaga, det vill säga när du ska läsa första terminen av ditt andraämne. Du läser då Franska I (30 hp) eller Spanska I (30 hp) via SU, men är placerad utomlands. Det är Romanska och klassiska institutionen (Romklass) som samarbetar med upphandlade språkskolor. Kursen ges utifrån svenska kursplaner, och i tätt samarbete med Romklass.

Om du är intresserad av detta alternativ ska du kontakta studievägledarna vid Romklass senast terminen innan du ska åka iväg. Observera att det finns ett begränsat antal platser.

Läs mer om kursen Franska I i Frankrike

Läs mer om kursen Spanska I i Spanien

 

Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för fältstudier. Genom MFS-programmet kan du åka till ett låg- eller medelinkomstland och samla in material till din uppsats eller ditt examensarbete. Under minst åtta (och högst 20) veckor fördjupar du dig i frågor som rör den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i landet.

Läs mer om MFS

Ny utlysning för fältstudier höstterminen 2024

Ansökan är öppen 15 maj - 12 juni.

Delta i informationsmöte via Zoom den 15 maj

Så här ansöker du om MFS

 

Praktik i utlandet

Lågstadieelver i klassrum

Som lärarstudent har du möjlighet att göra praktik utomlands, både inom en VFU-kurs och utanför kurs. För att klara utökade kostnader i samband med praktiken kan du söka merkostnadslån från CSN, Erasmusstipendium eller andra stipendier vid Stockholms universitet.

VFU i utlandet

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är poänggivande och ingår i lärarprogrammen. Du kan göra en eller flera av dina VFU-perioder i utlandet.

Låt dig inspireras av tidigare studenter som gort sin VFU i utlandet
 

Läs mer om att göra VFU i utlandet

Annan praktik i utlandet

Du kan göra icke-poänggivande praktik genom att ta ett studieuppehåll och åka på en längre eller kortare praktik. Är du i slutet av din utbildning finns möjligheten att göra en Recent Graduate praktik – efter examen.

Låt dig inspireras av ämneslärarstudenten Harald Henriksson
 

Läs mer om att göra praktik utomlands

 

Informationsmöten via Zoom

IÄD:s VFU-studierektor håller återkommande presentationer om att göra praktik utomlands. Föranmäl dig till vfu.did@su.se, så får du zoomlänk till mötet.

Dag

Tid

Plats

Torsdag 29 augusti kl. 15.30-16.30 Zoom
Fredag 6 september kl. 9-10 Zoom
Fredag 13 september kl. 9-10 Zoom
 

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilket program du går. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar fortare.

På denna sida