Studera utomlands

Ta chansen att studera utomlands en tid. Det är en spännande och lärorik upplevelse som ger många minnen för livet. Dessutom förbättrar du dina språkkunskaper och får internationella meriter.

Institutionen för ämnesdidaktik har partneruniversitet i Europa dit du kan åka som utbytesstudent. Du som ska bli ämneslärare i spanska eller franska kan studera en hel termin i Málaga eller Aix-en-Provence. Det är också populärt att göra en del av sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i utlandet. När du ska skriva ditt självständiga arbete kan du söka stipendium för en mindre fältstudie.

Aktuella centrala utlysningar

 

Fältstudier utomlands

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för fältstudier. När du som lärarstudent ska skriva ditt självständiga arbete kan du söka ett MFS-stipendium för att samla in material i ett låg- eller medelinkomstland.

Minor Field Studies - fältstudier utomlands

 

Utbytesstudent

Ung kvinna på tågstation
Foto: Mostphotos

Som student vid Institutionen för ämnesdidaktik kan du åka på utbyte till något av våra partnerlärosäten i Europa via mobilitetsprogrammen Erasmus+ och Nordplus. Du kan också ansöka om en utbytesplats genom Stockholms universitets centrala avtal.

Våra partneruniversitet

Utbytesstudier via centrala avtal och nätverk

 

VFU utomlands

Lärarstudenter kan göra en del av sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands. Vilken VFU-period och vart du kan åka varierar mellan de olika lärarprogrammen. Du bekostar själv resa och uppehälle men kan söka merkostnadslån från CSN för resan.

Så här ansöker du om att göra VFU utomlands

3/6: Informationsmöte om VFU utomlands
 

 

Ämnesstudier i franska och spanska

Du som ska bli ämneslärare och har valt franska eller spanska som andraämne kan studera din fjärde termin i Aix-en-Provence eller i Málaga. Det är Romanska och klassiska institutionen som anordnar utlandskurser på sina partnerskolor:

Franska I i Frankrike, 30 hp 
Spanska I i Spanien, 30 hp 

Kontakta studievägledarna vid Romanska och klassiska institutionen för mer information.

 

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilket program du går. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar fortare.

På denna sida