Franska I i Frankrike, 30 hp

Om kursen

Franska I i Frankrike ger dig de nödvändiga grunderna för att behärska det franska språket samtidigt som du får en bred orientering i Frankrikes historia, samhälle och kultur. Du läser också ett urval modern fransk litteratur och diskuterar aktuella ämnen. Förutom föreläsningar och genomgångar får du rikligt med praktik under kursens gång, och övar på så sätt kontinuerligt upp din muntliga och skriftliga färdighet. Dessutom har du utmärkta möjligheter att på plats förkovra din franska ytterligare utöver de schemalagda lektionstillfällena.

Kursens innehåll motsvarar Franska I, 30 hp. Avslutad kurs ger behörighet till Franska II.

Mer info om kursen

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen