Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Franska I i Frankrike

Den här språkkursen är för dig som vill förbättra dina kunskaper i talad och skriven franska och samtidigt vill lära dig mer om Frankrikes historia, litteratur och kultur. Kursen ges på heltid och på plats i Frankrike.

Kursen ger grundläggande kunskaper i talad och skriven franska. Kursen ger även en orientering i Frankrikes kultur, litteratur, historia och samhälle. Du kommer att förbättra din franska genom övningar i muntlig och skriftlig kommunikation. Språkfärdigheten utvecklas även genom läsning av varierade texter och grundläggande genomgångar av grammatik, fonetik och ordkunskap. En stor del av kursen ägnas åt att studera fransk kultur- och samhällsliv ur olika aspekter samt att läsa, analysera och diskutera skönlitterära texter. Att studera i Frankrike innebär att språket är närvarande hela tiden vilket ger en unik möjlighet för att du ska förbättra dina språkkunskaper.

Kursens innehåll motsvarar Franska I, 30 hp. Avslutad kurs ger behörighet till Franska II.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i menyn till höger. I den här beskrivningen förtydligar vi hur genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om oklarheter skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Delkurser

  Kursen Franska I i Frankrike består av följande delmoment varav flera läses parallellt:

  • Grammatik och ordförråd, 5 hp
   Delkursen behandlar de grundläggande språkliga aspekterna av modern, skriven standardfranska. Föreläsningar med genomgångar av centrala moment inom fransk grammatik varvas med grammatik- och vokabulärövningar, baserade på det centrala franska ordförrådet. Delkursen anlägger till viss del ett kontrastivt perspektiv.
  • Språkanalys och ordförråd, 2,5hp
   Förutom grundläggande aspekter av fransk morfologi och syntax samt träning i det centrala franska ordförrådet ingår analys av autentiskt språkligt material, t.ex. i form av modern skönlitteratur. Språkanalysen knyts till moderna allmänlingvistiska teorier.
  • Fonetik, 2 hp
   Delkursen ger en introduktion till och analyserar franskans artikulatoriska och prosodiska egenskaper. Fonetiska begrepp och termer presenteras och kompletteras med övningar i att använda fonetisk transkription enligt IPA (International Phonetic Alphabet).
  • Uttal, 1,5 hp
   På delkursen tillämpas kunskaper om fransk fonetik och uttalsregler genom praktiska övningar.
  • Muntlig kommunikation, 4 hp
   Delkursen tränar förmågan att formulera sig sammanhängande muntligt, genom både egen muntlig produktion och i interaktion med andra. På kursen diskuteras välkända ämnen och aktuella frågor i dagens Frankrike. Genom praktiska övningar tränas hörförståelsen samt förmågan att uttrycka sig i olika former och sammanhang. Fokus ligger på neutralt talad standardfranska.
  • Modern fransk litteratur, 7,5 hp
   Delkursen behandlar franska litterära texter med betoning på prosatext. Texterna väljs huvudsakligen från mitten av 1900-talet fram till våra dagar. Under kursen tränas läsförståelse samt förmågan att kommentera och diskutera både detaljerade och övergripande aspekter i de studerade texterna. Grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi gås igenom och enklare analysmetoder tillämpas i praktiska textstudier. I delkursen ingår muntliga och skriftliga övningar.
  • Kultur och samhälle i Frankrike, 7,5 hp
   Kursen ger en bred genomgång av kultur, geografi samt modern historia och samhällsförhållanden i Frankrike. Grundläggande begrepp inom kulturella studier gås igenom och länkas till Frankrikes allmänna roll som kulturbärare. Under kursen diskuteras och värderas olika text- och medietyper, i synnerhet sakprosa samt bild- och audiovisuella medier.

  Undervisning

  Kursen Franska I i Frankrike ges i Aix-en-Provence i Frankrike. Alla lärare på skolan i Frankrike som undervisar på kursen har franska som modersmål och erfarenhet av att undervisa franska som främmande språk. Skolan skapar schemat, tillgängligt för antagna studenter efter registrering via lärplattformen Athena.

  Kursen ges på dagtid och på heltid, vilket innebär att studenten behöver satsa ca 40 timmar i veckan på sina studier. Vanligtvis ingår c:a 2-3 timmars seminarier/dag på skolan, övrig tid är självstudier. All inlärning kräver att du som student arbetar aktivt, något som är särskilt viktigt vid språkinlärning. Därför behöver du förbereda dig väl inför varje seminarium och vara aktiv under seminarierna.

  Kursen startar med en obligatorisk startdag med upprop och information anordnad av Romanska och klassiska institutionen – via Zoom. Startdag ht22 är 19 augusti kl 10–15. Undervisningen på skolan i Aix-en-Provence pågår från terminsstarten 29 augusti fram till omkring 20–21 december. Antagna studenter förväntas vara på plats i Aix-en-Provence vid terminsstarten.

  En lärare från Stockholms universitet ger fyra seminarier via Zoom i början av kursen, och undervisar i en del av grammatikavsnitten i kursen.

  Examination

  Delkurserna examineras på följande vis: ”Grammatik och ordförråd” genom en salstentamen, ”Språkanalys och ordförråd” med 2-4 skriftliga prov, ”Fonetik” genom en salstentamen, ”Uttal” genom ett muntligt prov., ”Muntlig kommunikation” genom 1-2 muntliga prov och ett prov i hörförståelse, ”Modern fransk litteratur” genom 1-2 inlämningsuppgifter, 1-2 skriftliga prov och 1-2 muntliga prov, ”Kultur och samhälle i Frankrike” genom en salstentamen och en hemtentamen.

  Examinator

  Hugues Engel

  Per Förnegård

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  För den undervisning som ges på skolan i Aix-en-Provence lägger skolan schemat, och detta kommer att bli tillgängligt på lärplattformen Athena för registrerade studenter.
  Här finns schemat för den undervisning som ges av lärare på Stockholms universitet.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  För allmän information om våra utlandskurser, se: Utlandskurser

  Lärplattform: Athena

  Skolan

  Sedan ht 2019 ges Franska I i Frankrike, 30 hp på Internationella Skolorna i Aix-en-Provence: https://www.is-aix.com/

  IS Aix-en-Provence är en internationell språkskola som undervisar franska som främmande språk till studenter från världens alla hörn. Skolan har starka svenska rötter eftersom den skapades av Kursverksamheten vid Stockholms universitet (idag Folkuniversitetet) 1972 och hette då Institut Franco-Scandinave. Skolan heter numera IS Aix-en-Provence (Internationella Skolorna) och har fortfarande många olika samarbeten med svenska skolor och en svensk rektor. All övrig personal är fransk och alla lärare har franska som modersmål, med erfarenhet av att undervisa franska som främmande språk.

  Skolan ligger på gångavstånd från stadskärnan och olika bussar stannar i närheten eller precis framför skolan. Möjligheter till att hyra cykel under kursen finns inne i staden. Skolan ligger i en charmerande byggnad med tre våningsplan, två terrasser och 14 klassrum som alla är fullt utrustade. Bredvid skolan finns en park samt stadens nyrenoverade simbassäng. På gångavstånd finns caféer och restauranger.

  Boende

  Skolan kan förmedla boende i värdfamilj och erbjuder olika typer av boende i familj under hela kursen eller boende i familj för de fyra första veckorna enbart, om du vill ordna med eget boende på plats. Skolan kan ibland även förmedla andra typer av boende än värdfamilj; hotell, lägenhetshotell samt vissa privatägda lägenheter.

  Information om boende: https://www.is-aix.com/ Särskild blankett för ansökan om boende och annan information om kursen kommer att skickas till antagna studenter vid urval 1 och 2.

 • Kontakt