Ny student

Grattis till din utbildningsplats och varmt välkommen till Institutionen för ämnesdidaktik. Innan terminen startar finns det en del du behöver göra och tänka på.

Vi hoppas att du ser fram emot att börja studera hos oss. Innan terminen startar behöver du förbereda dig på olika sätt. Du ska registrera dig, få koll på ditt schema och skaffa din första kurslitteratur. Veckan innan terminsstart är det välkomstaktiviteter för alla nya studenter och du som läser ett program får en särskild introduktion.

 

Tacka ja till din utbildningsplats

Antagningsbeskeden till höstterminen publiceras i mitten av juli och till vårterminen i mitten av december. Du som blir antagen eller reservplacerad till en utbildning behöver tacka ja på antagning.se för att behålla din plats.

Du får ett e-postmeddelande från antagning.se där du ombeds att logga in på Mina sidor för att läsa ditt antagningsbesked.

Första antagningsbeskedet för HT 2023 publiceras på antagning.se den 12 juli.

Kom ihåg att tacka ja senast 21 juli.

Tacka ja eller nej

Du som blivit reservplacerad måste tacka ja på antagning.se för att behålla din plats.

Om Institutionen för ämnesdidaktik kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det via e-post några dagar innan terminsstart. Kontrollera att dina kontaktuppgifter på antagning.se stämmer.

I det andra antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet.

  • Om du är antagen och vill ha din plats eller om du är reservplacerad och vill stå kvar som reserv så behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.
  • Om du är antagen eller reservplacerad men inte längre är intresserad av din plats ska du lämna återbud på antagning.se.

Andra antagningsbeskedet för HT 2023 publiceras på antagning.se den 27 juli.

Sista ordinarie anmälningsdag till höstterminen är 17 april och till vårterminen den 16 oktober. En del kurser och program där det finns platser kvar öppnar igen för sen anmälan i mitten av juli respektive i mitten av december.

De som har ansökt i tid behandlas först. Därefter behandlas de som är reservplacerade och sist de som har gjort en sen anmälan. När din sena anmälan har behandlats får du besked via e-post samt ett antagningsbesked.

Sent ute? 

Sen anmälan till HT 2023 öppnar den 14 juli.

Exempel på e-postutskick inför ny termin

Viktig e-post

Inför terminsstart får du e-postutskick från Institutionen för ämnesdidaktik. Där finns tider för webbregistreringen och din introduktion, länkar till din programsida och dina kurssidor samt annan viktig information.

Det kan hända att utskicket hamnar i din skräppostmapp, så håll koll på den också.

 

1. Aktivera ditt universitetskonto

Inför terminsstart ska du aktivera ditt universitetskonto. Det ger dig tillgång till universitetets alla IT-tjänster, inklusive Ladok för studenter där du registrerar dig.

Från den 7 augusti kan du aktivera ditt universitetskonto inför hösten 2023.

Aktivera ditt universitetskonto

 

2. Registrera dig i tid

Innan terminen börjar måste du registrera dig på de kurser du ska läsa. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din utbildningsplats. Registrering är även en förutsättning för att du ska få studiemedel från CSN. Du webbregistrerar dig i Ladok för studenter.

Om du får problem med registreringen kan du kontakta din utbildningsadministratör. Kontaktuppgifter finns på din kurssida.

Registreringen inför hösten 2023 är öppen 7-13 augusti.

Webbregistrera dig

 

3. Delta i introduktionen

Veckan innan terminsstart arrangerar Stockholms universitet en välkomstdag för nya studenter. Du som ska gå ett lärarprogram får även en särskild introduktion med viktig information om just ditt program och dina studier. För att din studiestart ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi att du deltar i introduktionen.

  • Programintroduktion för dig som ska bli grundlärare: 24-25/8.
  • Programintroduktion för dig som ska bli ämneslärare: 25/8.

SU:s välkomstdag för alla nya studenter

 

Kurssida med schema och litteraturlista

I Stockholms universitets utbildningskatalog har varje kurs en egen sida med information. På kurssidan hittar du ditt schema, litteraturlista, kontaktuppgifter och annat som är viktigt att veta inför terminsstart.

Sök på kurskod eller kursnamn i utbildningskatalogen:

Hitta din kurssida

Du som ska gå ett program följer en särskild studiegång. Dina kurser ges vid flera olika institutioner och du läser dem i en viss ordning. På din programsida kan du se vilka kurser du läser varje termin.

Sök efter din programsida i utbildningskatalogen:

Hitta din programsida

 

Lärplattformen Athena

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation. Där finns även information inför kursstart.

I Athena har varje kurs en egen kursplats, som du får tillgång till när du registrerat dig.

Logga in i Athena

 

Särskilt pedagogiskt stöd

Studenter i grupparbete
Foto: Viktor Gårdsäter

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som har en funktionsnedsättning. Stödet baseras på dina individuella behov.

Ansök om särskilt pedagogiskt stöd i god tid, så att du redan vid kursstart kan informera din lärare om vilket stöd du behöver.

Läs mer och ansök om särskilt pedagogiskt stöd

Innan terminsstart anordnas särskilda informationspass för dig som är ny student:

  • Informationspass 22/8
  • Introduktionskurs "Den goda starten" 23-24/8

När du har fått ett intyg med rekommenderade stödåtgärder ska du kontakta din studievägledare. Om du ska gå ett program eller en kurs vid Institutionen för ämnesdidaktik skickar du ett e-postmeddelande till: studievagledning.did@su.se.

  • Studievägledaren och du går tillsammans igenom vilka förutsättningar som gäller.
  • Vid kursstart ska du informera din lärare om ditt behov av stöd och visa upp ditt intyg.
  • Om du behöver särskild anpassning för att skriva tentamen ska du informera din utbildningsadministratör om det minst tre veckor före tentamenstillfället.
 

Webbaserad undervisning

Student arbetar vid sin laptop
Foto: Niklas Björling

Om du ska läsa en kurs som ges på distans behöver du installera e-mötestjänsten Zoom för att kunna delta i undervisningen. Att studera på distans ställer också större krav på planering och studiestrategier.

Kom igång med Zoom 

Råd till dig som pluggar på distans 

 

 

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs du går. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar fortare.

Studievägledning

Utbildningsadministration

På denna sida