Forskningsämnen

Ämnesdidaktisk forskning handlar om undervisning och lärande i teori och praktik. Forskningen undersöker hur undervisning i ett ämne ska organiseras så att elever får goda förutsättningar för kunskapsutveckling.

Vad ska undervisningen innehålla och varför? Hur skiljer sig lärande i olika ämnen så som matematik, språk eller historia?

Vid Institutionen för ämnesdidaktik bedrivs ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot skolämnen inom alla utbildningsnivåer och mot lärande i frivillig verksamhet såsom kulturskolan.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde