Våra utbildningar

Vid Institutionen för ämnesdidaktik kan du bli lärare från förskoleklass till gymnasienivå. Du som redan är lärare kan fördjupa eller komplettera dina kunskaper. Alla våra kurser bygger på ny forskning och beprövad erfarenhet.

Sök bland våra utbildningar

Från den 15 juli kan du göra en sen anmälan

Vill du studera i höst men missade att anmäla dig? Vid Institutionen för ämnesdidaktik har vi platser kvar på flera lärarprogram och fristående kurser.

Två kvinnor söker på internet
Missade du att anmäla dig till höstterminen? Gör en sen anmälan! Foto: Christina Wocintech/Unsplash.

Som grundlärare träffar du barn som är nyfikna på sin omvärld och fulla av lust att veta mer. Som ämneslärare blir du en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet.

Se vilka lärarprogram som öppnar för sen anmälan 

Våra fristående kurser vänder sig framför allt till dig som redan är lärare men även till dig som kanske drömmer om att bli det. Hos oss får du nya perspektiv på undervisning, i allt från humaniora till naturvetenskap.

Se vilka kurser som öppnar för sen anmälan 

Vårt utbildningsfokus ligger på den ämnesdidaktiska kompetensen och vi erbjuder kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

 

Bli grundlärare

Lågstadieelever i klassrum
Foto: Mostphotos

Som grundlärare träffar du barn som är nyfikna på sin omvärld och fulla av lust att veta mer. Under utbildningen får du en helhetssyn på barns lärande och även fördjupade ämneskunskaper.

Institutionen för ämnesdidaktik ger två grundlärarprogram:
För arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 
För arbete i grundskolans årskurs 4-6 

Läs mer om att bli grundlärare 

 

Bli ämneslärare

Högstadieelever i klassrum
Foto: Mostphotos

Som ämneslärare arbetar du med ungdomar i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Du blir en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet. Du kan även undervisa inom vuxenutbildningen.

Du som vill undervisa i humaniora, samhällsvetenskap eller språk går något av våra ämneslärarprogram:
För arbete i grundskolans årskurs 7-9 
För arbete i gymnasieskolan 

Du som vill undervisa i matematik eller naturvetenskap läser ett kandidatprogram i antingen matematik eller ett naturvetenskapligt ämne. Därefter går du en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till lärarexamen.

Läs mer om att bli ämneslärare 

 

Kompletterande pedagogisk utbildning

Har du redan relevanta ämnesstudier från universitet eller högskola? Då kan du bli ämneslärare genom att gå en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Institutionen för ämnesdidaktik erbjuder tre varianter.

Startar höstterminer:
KPU för ämneslärarexamen 

Startar vårterminer:
KPU för grundlärare 4-6 i matematik, NV och teknik 
KPU inom matematik, naturvetenskap och teknik - för forskarutbildade 

Läs mer om utbildning till ämneslärare via KPU 

 

Estetiska utbildningar

Du som vill bli dramapedagog läser fristående kurser i huvudområdet De estetiska ämnenas didaktik samt valfria kurser med inriktning mot bild, musik, drama och teater. Som dramapedagog kombinerar du pedagogiskt och konstnärligt arbete.

Bli dramapedagog 

Kulturskoleklivet är för dig som är konstnär, filmare eller jobbar inom scenkonst och vill undervisa inom kulturskolan - eller för dig som redan arbetar som kulturskolepedagog och vill fortbilda dig.

Bli kulturskolepedagog

 

Fristående kurser

Vid Institutionen för ämnesdidaktik ligger utbildningsfokus på den ämnesdidaktiska kompetensen. Vi har ett brett utbud av fristående kurser, på grundnivå och avancerad nivå, för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom våra ämnen:

De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

De estetiska ämnenas didaktik

Matematikämnets didaktik

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Språkdidaktik

Svenska som andraspråk

Genom Lärarlyftet kan du öka din behörighet och förstärka din ämneskunskap. Alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation kan söka kurserna.

Läs mer om Lärarlyftet 

Har du en utländsk lärarexamen eller akademisk utbildning i ett svenskt undervisningsämne? Då kan du bli behörig att undervisa genom att gå Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV).

Läs mer om ULV 

Vidareutbildning av lärare (VAL) är en kompletterande utbildning för dig som är verksam lärare men saknar lärarexamen. I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan.

Läs mer om VAL 

Vill du dela med dig av dina erfarenheter som lärare och stötta lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning? Stockholms universitet erbjuder kurser speciellt framtagna för dig som är VFU-handledare inom lärarutbildningarna.

Läs mer om att vara VFU-handledare 

 

Sommarkurser

Institutionen för ämnesdidaktik ger flera sommarkurser på halvfart. Både för dig som redan arbetar som pedagog och för dig som är student.

Lär dig ännu mer i sommar

 

Ta en magister eller master

Institutionen för ämnesdidaktik erbjuder flera magister- och masterprogram som leder till examen på avancerad nivå och gör dig behörig för forskarstudier.

Startar höstterminer:
Magisterprogram i matematikämnets didaktik 
Masterprogram i matematikämnets didaktik 

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik 
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Startar varannan vårtermin:
Magisterprogram i drama och tillämpad teater

 

Utbildning på forskarnivå

Avhandlingar
Foto: Ingmarie Andersson

Vill du bidra till ökade kunskaper om undervisning och lärande? Institutionen för ämnesdidaktik har forskarutbildning inom dessa ämnen:

  • Matematikämnets didaktik
  • Naturvetenskapsämnenas didaktik
  • Språkdidaktik
  • Ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Läs mer om vår forskarutbildning

Sök bland våra utbildningar