Publikationer

I Digitala vetenskapliga arkivet – DiVA – kan du söka fram publikationer av forskare vid Institutionen för ämnesdidaktik. Nedan hittar du också direktlänkar till centrala områden vi arbetar med.

 

Digitala Vetenskapliga Arkivet – DiVA

I det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) registreras forskningspublikationer som produceras vid institutionen.

Sök i DiVA

 

Publikationslistor i DiVA

Söklistor med institutionens forskningsämnen för publikationer som är registrerade i DiVA:

Matematikämnets didaktik

Publikationslista i DiVA

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Publikationslista i DiVA

Språkdidaktik

Publikationslista i DiVA

Ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik

Publikationslista i DiVA

Ämnesdidaktik med inriktning mot de humanistiska ämnenas didaktik

Publikationslista i DiVA

Ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Publikationslista i DiVA

 

Rapporter

Rapporter som skrivits av forskare vid Institutionen för ämnesdidaktik.

Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv

Under 2018 fick Stockholms universitet som ett av sex lärosäten uppdraget att genomföra Kulturskoleklivet, regeringens satsning på förbättrad kompetensförsörjning till kulturskolan. Inom ramen för detta uppdrag genomfördes en kartläggning av ämnet drama/teater och dess pedagoger i kulturskolan.

Läs rapporten

Delaktighet i praktiken. Gudstjänsten i centrum

Rapport från ett forskningsprojekt som Caroline Klintborg lett i Asarum pastorat, Svenska kyrkan 2017-2019. Under två år följde hon arbetet med söndagens huvudgudstjänst och arbetet man gjort där för att öka människors delaktighet.

Läs rapporten

Rapporter i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Redaktör från 2017: Eva Norén. Tidigare redaktörer: Astrid Pettersson och Per-Olof Wickman.

Publikationslista i DiVA

 

Skriftserier

Skriftserier med relevans för Institutionen för ämnesdidaktik.

Brill Research Perspectives in Religion and Education

Professor Jenny Berglund sitter med i redaktionskommittén för den internationella publikationsserien som samlar forskares sammanfattningar av det aktuella forskningsläget inom utbildning och religion.

Läs tidskriften

The European Journal of Philosophy in Arts Education

Universitetslektor Ketil Thorgersen är chefsredaktör för denna plattform med fokus på teoretiska och filosofiska texter inom konstnärliga utbildningar.

Läs artiklar på plattformen

Religious Diversity and Education in Europe

Professor Jenny Berglund sitter i redaktionskommitén för den internationella tidskriften om religionsdidaktik och utbildning. 

Läs tidskriften

SO-didaktik

SO-didaktik är en tidskrift som inriktar sig på undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap.

Läs tidskriften

 

Stockholms universitetsbibliotek

Du som har ett universitetskonto får tillgång till flera databaser med forskningsartiklar via Stockholms universitetsbibliotek.

Biblioteket erbjuder även en självstudiekurs för informationssökning i bibliotekskatalogen.

Stockholms universitetsbibliotek

På denna sida