Om oss

Institutionen för ämnesdidaktik är en av Stockholms universitets största institutioner. Vi bedriver huvudsakligen lärarutbildning och forskning inom de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, samt inom matematikdidaktik, naturvetenskapernas didaktik och språkdidaktik.

Institutionen för ämnesdidaktik bildades den 1 januari 2022 genom en sammanslagning av tre mindre institutioner. Målet var att samla universitetets ämnesdidaktiska utbildning och forskning vid en och samma institution.

Institutionen i siffror

288 medarbetare

4600 studenter

5 lärarprogram med sammanlagt 75 inriktningar

8 kandidat-, magister- och masterprogram

423 kurser

54 doktorander

Institutionen för ämnesdidaktik tillhör den Humanistiska fakulteten och ingår i det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet. Till institutionen hör även fyra fristående enheter med egna uppdrag: Medieverkstan, Nationella prov i sfi, Nationellt centrum för svenska som andraspråk och PRIM-gruppen.

 

Omfattande utbildningsuppdrag

Institutionens utbildningsuppdrag är omfattande och består av undervisning inom fristående kurser, lärarutbildningar och uppdragsutbildningar. Vi utbildar blivande lärare och erbjuder kompetensutveckling för redan verksamma lärare och skolledare. Vårt utbildningsfokus ligger på den ämnesdidaktiska kompetensen.

Institutionen för ämnesdidaktik har särskilt ansvar för universitetets grundlärarutbildning mot förskoleklass till årskurs 6, ämneslärarutbildningar och kompletterande pedagogiska utbildningar med olika inriktningar.

Vi erbjuder forskarutbildning inom huvudområdena matematikämnets didaktik, naturvetenskapsämnenas didaktik, språkdidaktik och ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Läs om våra utbildningar

Så fungerar lärarutbildningarna vid Stockholms universitet

 

Stark och dynamisk forskningsmiljö

Institutionen för ämnesdidaktik präglas av en stark och dynamisk forskningsmiljö. Vi bedriver ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot skolämnen inom alla utbildningsnivåer och mot lärande i frivillig verksamhet såsom kulturskolan.

Vår forskning syftar till att främja både ämnesspecifika och ämnesöverskridande diskussioner om undervisning och lärande. Forskningsprojekt genomförs ofta nära utbildningsverksamheten i samarbete med undervisande lärare.

Läs om vår forskning

 

Kontakt

På denna sida