Om oss

Institutionen för ämnesdidaktik är en av Stockholms universitets största institutioner. Vi bedriver huvudsakligen lärarutbildning och forskning inom de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, matematikdidaktik, naturvetenskapernas didaktik och språkdidaktik.

Institutionen för ämnesdidaktik bildades den 1 januari 2022 genom en sammanslagning av tre mindre institutioner. Målet var att samla universitetets ämnesdidaktiska utbildning och forskning vid en och samma institution.

Institutionen i siffror

ca 280 medarbetare

ca 3800 studenter

5 lärarprogram med sammanlagt 68 inriktningar

6 magister- och masterprogram

334 kurser

52 doktorander

Institutionen för ämnesdidaktik tillhör den Humanistiska fakulteten och ingår i det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet. Till institutionen hör även tre fristående enheter med egna uppdrag: Nationella prov i sfi, Nationellt centrum för svenska som andraspråk och PRIM-gruppen.

 

Omfattande utbildningsuppdrag

Institutionen för ämnesdidaktik har ett omfattande utbildningsuppdrag vars fokus ligger på ämnesdidaktisk kompetens. Huvuddelen av institutionens undervisning ges inom ramen för lärarprogrammen. Institutionen har programansvar för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 respektive årskurs 4–6, Ämneslärarprogrammet för arbete i grundskolans årskurs 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt Kompletterande pedagogisk utbildning.

Utöver att utbilda blivande lärare erbjuder institutionen genom fristående kurser och uppdragsutbildningar kompetensutveckling för redan verksamma lärare och skolledare, i första hand i form av behörighetsgivande kurser.

Vi erbjuder forskarutbildning i matematikdidaktik, naturvetenskapernas didaktik, språkdidaktik och ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Läs om våra utbildningar

Så fungerar lärarutbildningarna vid Stockholms universitet

 

Stark och dynamisk forskningsmiljö

Institutionen för ämnesdidaktik präglas av en stark och dynamisk forskningsmiljö. Vi bedriver ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot skolämnen inom alla utbildningsnivåer och mot lärande i frivillig verksamhet såsom kulturskolan.

Vår forskning syftar till att främja både ämnesspecifika och ämnesöverskridande diskussioner om undervisning och lärande. Forskningsprojekt genomförs ofta nära utbildningsverksamheten i samarbete med undervisande lärare.

Läs om vår forskning

 

Kontakt

På denna sida