Forskargrupper

Vid Institutionen för ämnesdidaktik finns flera ämnesövergripande och ämnesspecifika forskargrupper. Samarbeten sker både nationellt och internationellt.

Institutionens forskargrupper behandlar ämnesdidaktiska frågor med fokus på olika ämnen och utbildningsverksamheter. Målet med grupperna är bland annat att utveckla forskningssamarbeten och skriva ansökningar om externa medel.