Börja forska

Törstar du efter ny kunskap och drivs av nyfikenhet? Som forskarstudent vid Institutionen för ämnesdidaktik utforskar du undervisning och lärande.

Institutionen för ämnesdidaktik utgör en tvärvetenskaplig forskarmiljö där vi undersöker undervisning och lärande inom olika ämnen i förskola, skola och högre utbildning. Studierna innefattar både empiriska, teoretiska och värdeorienterade perspektiv på bildning.

Vår forskarutbildning

Kurser på forskarnivå

Våra forskarskolor

 

Lediga doktorandplatser

Våra doktorandtjänster utlyses på Stockholms universitets webbsida för lediga jobb.

Lediga doktorandplatser vid Stockholms universitet

Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet. Om du ägnar dig åt forskarstudier på heltid krävs det fyra läsår för att uppnå en doktorsexamen. Licentiatexamen kan du få efter två års heltidsstudier.

Börja forska vid Stockholms universitet 

Kommande annonseringar

Institutionen för ämnesdidaktik utfärdar regelbundet utlysningar för avlönade doktorandtjänster.

2024

Vår nästa planerade utlysning av kandidater med fokus på matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, kommer att vara den 15 mars 2024, programmet startar 1 september 2024. 

2025

Utlysning av doktorandanställningar i språkdidaktik och ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik planeras till 2025.

Om ansökan

Ansökningar måste innehålla ett CV, kopior av relevanta examina och diplom, ett personligt brev och en forskningsplan som beskriver det föreslagna forskningsprojektet. Mer information kommer att finnas i anslutning till respektive utlysning.


 

På denna sida