Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vetenskapsområden

Utbildning och forskning vid Stockholms universitet är indelat i två vetenskapsområden – det humanvetenskapliga området och det naturvetenskapliga området.

Varje område styrs av en områdesnämnd i vilken vicerektor är ordförande.

doktorsavhandlingar på spiktavla
Foto: Ingmarie Andersson

 

Humanvetenskapliga området

Det humanvetenskapliga området utgörs av tre fakulteteter – den humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteten. Dessa styrs av varsin fakultetsnämnd som leds av en dekan. 

Ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning är samhällsförändringar, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.


 

Naturvetenskapliga området

Det naturvetenskapliga vetenskapsområdet utgörs av en fakultet – den naturvetenskapliga fakulteten.

Den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet är Sveriges största. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning.


 

Kontakt

Humanvetenskapliga området

Vicerektor: Yvonne Svanström, professor i ekonomisk historia

Vicerektor: Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska

Kontaktuppgifter och mer information om det humanvetenskapliga området

Naturvetenskapliga området

Vicerektor: Henrik Cederquist, professor i fysik

Kontaktuppgifter och mer information om det naturvetenskapliga området

Universitetets ledning

Om universitetets ledning

På denna sida