Stockholms universitet

Universitetets ledning

Universitetets ledning består av rektor, prorektor, tre vicerektorer och universitetsdirektör.

Vid rektors frånvaro inträder prorektor i alla rektors funktioner.

 

Rektor

Rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Sören Andersson
Foto: Sören Andersson

Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap

Telefon: 08-16 20 00
E-post: registrator@su.se

CV och publikationer
Rektors tal
Rektors blogg

 

Prorektor

Prorektor Clas Hättestrand. Photo: Sören Andersson
Foto: Sören Andersson

Clas Hättestrand, professor i naturgeografi

Telefon:  08-16 20 00
E-post: registrator@su.se  

 

 

 

 

Vicerektor för det naturvetenskapliga området

Lena Mäler
Foto: Sören Andersson

Lena Mäler, professor i biokemi

Telefon:  08-16 20 00
E-post: registrator@su.se

För perioden 2024-01-01 – 2026-12-31

 

 

 

Vicerektor för det humanvetenskapliga området

Yvonne Svanström. Professor i ekonomisk historia. Foto: Ingmarie Andersson
Foto: Ingmarie Andersson

Yvonne Svanström, professor i ekonomisk historia

Telefon:  08-16 20 00
E-post: registrator@su.se

Fortsatt för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31

 

 

 

Vicerektor för det humanvetenskapliga området

Stefan Helgesson, professor i litteraturvetenskap.
Foto: Sören Andersson

Stefan Helgesson, professor i litteraturvetenskap

Telefon:  08-16 20 00
E-post: registrator@su.se

För perioden 2024-01-01 – 2026-12-31

 

 

 

Universitetsdirektör

Åsa Borin
Foto: Rickard Kilström

Åsa Borin
Universitetsdirektör

Telefon:  08-16 20 00
E-post: registrator@su.se

 

 

 

Vid Stockholms universitet finns utsedda rektorsråd. Dessa är Magnus Breitholtz med operativt ansvar för miljö och hållbar utveckling, Anders Karlhede, med operativt ansvar för forskningsinfrastrukturfrågor, och Wilhelm Widmark, med operativt ansvar för öppen vetenskap.

Läs mer om rektorsråden och deras uppdrag

 

Rektors rådgivande organ har i uppgift att stödja universitetsledningen och verksamheten i frågor som rör allt från god forskningssed och miljö till IT och jämlikhet.

Rådgivande organ till rektor vid Stockholms universitet

 

Kontakt

E-post: registrator@su.se

Besöksadress

Bloms hus, Universitetsvägen 16
106 91 Stockholm

På denna sida