Stockholms universitet logo, länk till startsida

Universitetets ledning

Universitetets ledning består av rektor, prorektor, tre vicerektorer, universitetsdirektör samt biträdande universitetsdirektör.

Vid rektors frånvaro inträder prorektor i alla rektors funktioner.


Rektor

Astrid Söderbergh Widding
Foto: Anna-Karin Landin

Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap

Telefon: 08-16 22 71
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38

CV och publikationer
Rektors tal
Rektors blogg


Prorektor

Clas Hättestrand
Foto: Niklas Björling

Clas Hättestrand, professor i naturgeografi

Telefon: 08-16 22 60
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38

 

 


Vicerektor för det naturvetenskapliga området

Henrik Cederquist
Foto: Niklas Björling

Henrik Cederquist, professor i fysik

Telefon: 08-16 14 62
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38

 

 


Vicerektor för det humanvetenskapliga området

Astri Muren
Foto: Niklas Björling

Astri Muren, professor i nationalekonomi

Telefon: 08-16 14 34
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38

 

 


Vicerektor för det humanvetenskapliga området

Elisabeth Wåghäll Nivre
Foto: Niklas Björling

Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska

Telefon: 08-16 14 88
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38

 

 


Universitetsdirektör

Eino Örnfeldt
Foto: Niklas Björling

Eino Örnfeldt, universitetsdirektör

Telefon: 08-16 22 73
E-post: registrator@su.se

 

 

 


Biträdande universitetsdirektör

Åsa Borin
Foto: Rickard Kilström

Åsa Borin, planeringschef
Biträdande universitetsdirektör

Telefon: 08-16 29 06
E-post: registrator@su.se
Fax: 08-16 19 38

 

 

Vid Stockholms universitet finns fyra rektorsråd. Dessa är Johan Kuylenstierna, med operativt ansvar för hållbar utveckling, Anders Karlhede, med operativt ansvar för forskningsinfrastrukturfrågor, Mats Danielson, med operativt ansvar för samverkan och IT och Karin Bergmark, med operativt ansvar för internationell samverkan.

Fyra rektorsråd med olika uppdrag

Kontakt

E-post: registrator@su.se

Besöksadress

Bloms hus, Universitetsvägen 16
106 91 Stockholm

På denna sida