Gör något mer av det du älskar - bli kulturskolepedagog!

Är du konstnär, filmare eller jobbar inom scenkonst? Kombinera din konstnärliga bakgrund med kurser i pedagogik. Inom Kulturskoleklivet i Stockholm kan du läsa på halvfart och halvdistans.

Kulturskoleklivet är en utbildningssatsning för att stärka kompetensen till kulturskolan.

I Stockholm kan du som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan läsa ett utbildningspaket om 90 högskolepoäng för olika estetiska studieinriktningar. Du som redan arbetar som kulturskolepedagog kan fortbilda dig genom att läsa fristående kurser. Studierna är på halvfart eller kvartsfart och mestadels på distans, men du förväntas närvara vid ett antal campusträffar.

I samarbete med Stockholms konstnärliga högskola och Stockholms musikpedagogiska institut erbjuder Stockholms universitet kurser med både spets och bredd inom flera konstnärliga uttryck.

 
 
VIDEO (1:34) Låt dig inspireras av tre kulturskolepedagoger - som tycker att de har världens bästa jobb.
 

Du som är konstnär och vill undervisa

Du som har en konstnärlig bakgrund kan välja mellan sex estetiska studieinriktningar:

 • dans
 • drama, teater och scenkonst
 • film och media
 • bild och form
 • cirkus
 • opera

Du lär dig hur du undervisar i ditt ämne och du läser kurser som ger en fördjupad inblick i kulturskolans arbete och uppdrag. För att bli kulturskolepedagog behöver du läsa alla kurser i ditt utbildningspaket - sammanlagt 90 högskolepoäng - men du väljer själv i vilken takt och ordning du läser kurserna.

Utbildningen består av fyra delar:

 • Den verksamhetsspecifika delen utgår från kulturskolans uppdag som en plats för konstnärligt skapande och lärande för barn och unga oavsett förutsättningar.
 • Den ämnesövergripande delen ger dig erfarenheter för att utveckla samverkansformer för tvärkonstnärligt samarbete med kollegor.
 • I den ämnesspecifika delen förankrar kurserna din konstnärliga kompetens med lärandeperspektiv för barn och unga.
 • I specialiseringsdelen väljer du själv bland olika ämnesövergripande eller ämnesspecialiserade kurser.

För att bli kulturskolepedagog inom dans behöver du läsa 90 högskolepoäng - men du väljer själv i vilken takt och ordning du läser kurserna. Kurserna inom Kulturskoleklivet erbjuds enligt ett rullande schema, med olika kurser varje termin (se nedan: Kurser i Stockholm).

Verksamhets-
specifik del

Kulturskoledidaktik: grupp och individ (15 hp)
Kulturskoledidaktik - uppdraget (15 hp)
Specialpedagogisk inriktning mot kulturskolan (7,5 hp)

Ämnes-
övergripande del

Estetiska uttryck, konst och lärande (7,5 hp)
Estetiska lärprocesser (7,5 hp)

Ämnes-
specifik del

Dansdidaktik i streetdans (15 hp)
Dansdidaktik, koreografi för barn och unga ur ett normkritiskt perspektiv (5 hp)
Koreografiska processer för och med barn och unga (7,5 hp)
Kulturskoledidaktik - ämnesdidaktik (15 hp)
Dans för barn och unga (7,5 hp)

Valbara
specialiserings-
kurser

Barns berättande (7,5 hp)
Film och skapande i kulturskolan (7,5 hp)
Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar (7,5 hp)
Pedagogiskt ledarskap i konstnärliga processer (7,5 hp)
Didaktik i mimgestaltning (7,5 hp)
Cirkusdidaktik (7,5 hp)
Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan (7,5 hp)

För att bli kulturskolepedagog inom drama, teater och scenkonst behöver du läsa 90 högskolepoäng - men du väljer själv i vilken takt och ordning du läser kurserna. Kurserna inom Kulturskoleklivet erbjuds enligt ett rullande schema, med olika kurser varje termin (se nedan: Kurser i Stockholm).

Verksamhets-
specifik del

Kulturskoledidaktik: grupp och individ (15 hp)
Kulturskoledidaktik - uppdraget (15 hp)
Specialpedagogisk inriktning mot kulturskolan (7,5 hp)

Ämnes-
övergripande del

Estetiska uttryck, konst och lärande (7,5 hp)
Estetiska lärprocesser (7,5 hp)

Ämnes-
specifik del

Att leda drama/teater med barn och unga (15 hp)
Dramaturgi – från text till utforskande processer med barn och unga (7,5 hp)
Fysisk teater med barn och unga i kulturskolan (7,5 hp)
Kulturskoledidaktik - ämnesdidaktik (15 hp)
Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan (7,5 hp)
Scenkonstdidaktik med fokus på barn och ungas egna skapande (15 hp)
Didaktik i mimgestaltning (15 hp)

Valbara
specialiserings-
kurser

Barns berättande (7,5 hp)
Film och skapande i kulturskolan (7,5 hp)
Koreografiska processer för barn och unga (7,5 hp)
Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar (7,5 hp)
Pedagogiskt ledarskap i konstnärliga processer (7,5 hp)
Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan (7,5 hp)

För att bli kulturskolepedagog inom film och media behöver du läsa 90 högskolepoäng - men du väljer själv i vilken takt och ordning du läser kurserna. Kurserna inom Kulturskoleklivet erbjuds enligt ett rullande schema, med olika kurser varje termin (se nedan: Kurser i Stockholm).

Verksamhets-
specifik del

Kulturskoledidaktik: grupp och individ (15 hp)
Kulturskoledidaktik - uppdraget (15 hp)
Specialpedagogisk inriktning mot kulturskolan (7,5 hp)

Ämnes-
övergripande del

Estetiska uttryck, konst och lärande (7,5 hp)
Estetiska lärprocesser (7,5 hp)

Ämnes-
specifik del

Bild och form i kulturskolan (7,5 hp)
Digital mediaproduktion - Barns och ungas egna berättande (15 hp)
Kulturskoledidaktik - ämnesdidaktik (15 hp)

Valbara
specialiserings-
kurser

Barns berättande (7,5 hp)
Dramaturgi – från text till utforskande processer (7,5 hp)
Film och skapande i kulturskolan (7,5 hp)
Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar (7,5 hp)
Pedagogiskt ledarskap i konstnärliga processer (7,5 hp)
Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan (7,5 hp)
Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan (7,5 hp)

För att bli kulturskolepedagog inom bild och form behöver du läsa 90 högskolepoäng - men du väljer själv i vilken takt och ordning du läser kurserna. Kurserna inom Kulturskoleklivet erbjuds enligt ett rullande schema, med olika kurser varje termin (se nedan: Kurser i Stockholm).

Verksamhets-
specifik del

Kulturskoledidaktik: grupp och individ (15 hp)
Kulturskoledidaktik - uppdraget (15 hp)
Specialpedagogisk inriktning mot kulturskolan (7,5 hp)

Ämnes-
övergripande del

Estetiska uttryck, konst och lärande (7,5 hp)
Estetiska lärprocesser (7,5 hp)

Ämnes-
specifik del

Bild och form i kulturskolan (7,5 hp)
Digital mediaproduktion - Barns och ungas egna berättande (15 hp)
Kulturskoledidaktik - ämnesdidaktik (15 hp)

Valbara
specialiserings-
kurser

Barns berättande (7,5 hp)
Dramaturgi – från text till utforskande processer (7,5 hp)
Film och skapande i kulturskolan (7,5 hp)
Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar (7,5 hp)
Pedagogiskt ledarskap i konstnärliga processer (7,5 hp)
Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan (7,5 hp)
Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan (7,5 hp)

För att bli kulturskolepedagog inom cirkus behöver du läsa 90 högskolepoäng - men du väljer själv i vilken takt och ordning du läser kurserna. Kurserna inom Kulturskoleklivet erbjuds enligt ett rullande schema, med olika kurser varje termin (se nedan: Kurser i Stockholm).

Verksamhets-
specifik del

Kulturskoledidaktik: grupp och individ (15 hp)
Kulturskoledidaktik - uppdraget (15 hp)
Specialpedagogisk inriktning mot kulturskolan (7,5 hp)

Ämnes-
övergripande del

Estetiska uttryck, konst och lärande (7,5 hp)
Estetiska lärprocesser (7,5 hp)

Ämnes-
specifik del

Cirkusdidaktik (15 hp)
Kulturskoledidaktik - ämnesdidaktik (15 hp)
Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan (7,5 hp)

Valbara
specialiserings-
kurser

Barns berättande (7,5 hp)
Film och skapande i kulturskolan (7,5 hp)
Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar (7,5 hp)
Pedagogiskt ledarskap i konstnärliga processer (7,5 hp)
Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan (7,5 hp)

För att bli kulturskolepedagog inom opera behöver du läsa 90 högskolepoäng - men du väljer själv i vilken takt och ordning du läser kurserna. Kurserna inom Kulturskoleklivet erbjuds enligt ett rullande schema, med olika kurser varje termin (se nedan: Kurser i Stockholm).

Verksamhets-
specifik del

Kulturskoledidaktik: grupp och individ (15 hp)
Kulturskoledidaktik - uppdraget (15 hp)
Specialpedagogisk inriktning mot kulturskolan (7,5 hp)

Ämnes-
övergripande del

Estetiska uttryck, konst och lärande (7,5 hp)
Estetiska lärprocesser (7,5 hp)

Ämnes-
specifik del

Operadidaktik (15 hp)
Kulturskoledidaktik - ämnesdidaktik (15 hp)
Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan (7,5 hp)

Valbara
specialiserings-
kurser

Barns berättande (7,5 hp)
Dramaturgi – från text till utforskande processer (7,5 hp)
Film och skapande i kulturskolan (7,5 hp)
Fysisk teater med barn och unga i kulturskolan (7,5 hp)
Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar (7,5 hp)
Pedagogiskt ledarskap i konstnärliga processer (7,5 hp)
Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan (7,5 hp)
 

Du som arbetar som kulturskolepedagog

Du som redan arbetar i kulturskolan kan läsa kurser som fördjupar eller specialiserar din kompetens, samt ämnesövergripande kurser specialiserade mot kulturskolans nya uppdrag. Du väljer fritt bland vårt stora utbud av kurser.

 

Kurser i Stockholm

Kulturskoleklivet i Stockholm erbjuder flera olika kurser varje termin enligt ett rullande schema. På de länkade kurssidorna nedan kan du läsa mer om varje kurs.

 

Sommaren 2024

Anmälan är öppen 19 februari - 15 mars. Du anmäler dig på antagning.se.

Dramalektion

Stockholms universitet:

Fysisk teater med barn och unga i kulturskolan (HV07KS) 7,5 hp

Stockholms konstnärliga högskola:

Specialpedagogik med inriktning mot kulturskolan, 7.5 hp

 

Höstterminen 2024

Anmälan är öppen 15 mars - 15 april. Du anmäler dig på antagning.se.

Stockholms universitet:

Att leda drama/teater med barn och unga (HVDK33) 15 hp

Film och skapande i kulturskolan (HV06KS) 7,5 hp

Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktik (HV18KS) 15 hp

Stockholms konstnärliga högskola:

Dansdidaktik i streetdans I, 7.5 hp

Dansdidaktik, koreografi för barn och unga ur ett normkritiskt perspektiv, 7.5 hp 

Stockholms universitet:

Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar (HV03KS) 7,5 hp

Kulturskoledidaktik: uppdraget (HV12KS) 15 hp

Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan (HV04KS) 7,5 hp

Stockholms konstnärliga högskola:

(Kurser publiceras när ansökningsperioden närmar sig.)

Stockholms musikpedagogiska institut:

(Kurser publiceras när ansökningsperioden närmar sig.)

Stockholms universitet:

Drama, kultur och hälsa 7,5 hp (planerad kurs)

Stockholms konstnärliga högskola:

(Kurser publiceras när ansökningsperioden närmar sig.)

Stockholms musikpedagogiska institut:

(Kurser publiceras när ansökningsperioden närmar sig.)

Stockholms universitet:

Att leda drama/teater med barn och unga (HVDK33) 15 hp

Kulturskoledidaktik: grupp och individ (HV15KS) 15 hp

Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan (HV09KS) 7,5 hp

Stockholms konstnärliga högskola:

(Kurser publiceras när ansökningsperioden närmar sig.)

Stockholms musikpedagogiska institut:

(Kurser publiceras när ansökningsperioden närmar sig.)

 

Behörighet och validering

Alla kurser inom Kulturskoleklivet kräver att du har grundläggande behörighet för högskolestudier. För vissa kurser behöver du även ha en konstnärlig högskoleutbildning om 60 hp eller motsvarande. Av de kurser som ges vid Stockholms universitet kräver tre kurser denna särskilda behörighet:

 • Kulturskoledidaktik: uppdraget (15 hp)
 • Kulturskoledidaktik: grupp och individ (15 hp)
 • Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktik (15 hp)

Om du inte har en konstnärlig högskoleutbildning men har andra motsvarande kompetenser, såsom lång yrkeserfarenhet eller andra kurser och utbildningar inom något konstområde, kan du ansöka om validering. Det kan gälla drama, teater, scenkonst, dans, musik, bild och form, film, cirkus, opera eller andra konstuttryck.

Ansök om prövning av reell kompetens

 • Observera att validering inte är möjlig vid sen anmälan.
 

Arbetsmarknad

Stundande pensionsavgångar inom kulturskolan skapar ett kompetensbehov av personal med pedagogisk och konstnärlig högskoleutbildning de närmaste åren. Kulturskoleverksamhet finns i 283 av landets 290 kommuner.

Läs mer om att arbeta som pedagog i kulturskolan

Läs mer om kulturskolan på Kulturskolerådets webb

 

Kontakt

Sök bland våra utbildningar