Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan – ingår i Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen somvänder sig till dig är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan.

Lindsay Henwood /Unsplash

För chefer och pedagoger inom Kulturskolan: den här kursen riktar sig till dig som vill eller arbetar med verksamhetsutveckling inom Kulturskolan.

Kursen behandlar perspektiv på öppen verksamhet och alternativa praktiker i relation till kulturskolans verksamhet. Kursen behandlar även pedagogiska metoder och modeller för arbete med barn och unga. 

Läs mer om Kulturskoleklivet: www.su.se/hsd/kulturskoleklivet

Kursbeskrivning HV09KS HT20 (171 Kb)

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med undersökande och gestaltande processer. Närvaro på seminarier och workshops är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  - en skriftlig och multimodal dokumentation av ett utvecklingsarbete

  - en muntlig redovisning

  Betygskriterier (374 Kb)

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Höstterminen 2020: Sofia Cedervall, Ketil Thorgersen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på distans utan fysiska sammankomster. 

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se