Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan – ingår i Kulturskoleklivet, 7,5 hp

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen somvänder sig till dig är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa som kulturskolepedagog.

Kursen behandlar perspektiv på öppen verksamhet och alternativa praktiker i relation till kulturskolans verksamhet. Kursen behandlar även pedagogiska metoder och modeller för arbete med barn och unga.

Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med undersökande och gestaltande processer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen