Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är en utbildningssatsning för dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig, eller för dig som är konstnär, filmare eller jobbar inom scenkonst och vill undervisa i kulturskolan.

Kurssida HV09KS
Foto: Unsplash

För chefer och pedagoger inom Kulturskolan: den här kursen riktar sig till dig som vill eller arbetar med verksamhetsutveckling inom Kulturskolan.

Kursen behandlar perspektiv på öppen verksamhet och alternativa praktiker i relation till kulturskolans verksamhet. Kursen behandlar även pedagogiska metoder och modeller för arbete med barn och unga. 

Läs mer om Kulturskoleklivet

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med undersökande och gestaltande processer. Närvaro på seminarier och workshops är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig och multimodal dokumentation av ett utvecklingsarbete och en muntlig redovisning.

  Betygskriterier HV09KS - gäller från HT 2020 (374 Kb)

  Examinator

  Ketil Thorgersen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ketil Thorgersen, ketil.thorgersen@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se