Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Film och skapande i kulturskolan – ingår i Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen som vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan.

 

HV06KS Kursbeskrivning HT21 (318 Kb)

Kursen berör film som verktyg och ämne i kulturskolan och behandlar ämnesdidaktik och perspektiv på filmskapande av och med barn och unga.

Kursen behandlar:
• teorier om och praktiskt arbete med experimentella och konstnärliga metoder i filmskapandet
• teorier om och praktiskt arbete med visuella gestaltningsformer som undersökande metod
• teorier om konst och estetik i filmberättande
• teorier om och praktiskt arbete med barn och ungas eget berättande
• teorier om etik och juridik i arbete med barn och ungas filmskapande
• teorier om film i undervisning
• praktiskt arbete med enklare teknisk utrustning

Läs mer om Kulturskoleklivet

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer. Kurskrav: deltagande i workshops är ett obligatoriskt inslag i kursen.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk. 

  Betygskriterier

  Betygskriterier HV06KS (96 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift och en gruppuppgift i form av en gestaltande filmpedagogisk iscensättning.

  Examinator

  Examinator HT21

  Lisa Öhman

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Lisa Öhman, lisa.ohman@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se