Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Film och skapande i kulturskolan – ingår i Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen som vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan.

Kursen berör film som verktyg och ämne i kulturskolan och behandlar ämnesdidaktik och perspektiv på filmskapande av och med barn och unga.

Kursen behandlar:
• teorier om och praktiskt arbete med experimentella och konstnärliga metoder i filmskapandet
• teorier om och praktiskt arbete med visuella gestaltningsformer som undersökande metod
• teorier om konst och estetik i filmberättande
• teorier om och praktiskt arbete med barn och ungas eget berättande
• teorier om etik och juridik i arbete med barn och ungas filmskapande
• teorier om film i undervisning
• praktiskt arbete med enklare teknisk utrustning

Läs mer om Kulturskoleklivet

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer. Kurskrav: deltagande i workshops är ett obligatoriskt inslag i kursen.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk. 

  Betygskriterier

  Betygskriterier HV06KS (96 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift och en gruppuppgift i form av en gestaltande filmpedagogisk iscensättning.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se