Profiles

Ebba Theorell

Ebba Theorell

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post ebba.theorell@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrenius väg 20A, plan 4
Rum P 442
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

 Jag började mitt arbete på HSD som forskningsassistent och konstnärlig handledare i forskningsprojektet ”Det magiska språket” 2011. Sedan dess har jag fortsatt med undervisning och studier här och är nu doktorand i de estetiska ämnenas didaktik med inriktning mot dans och film. Jag är konstnär med fokus på kropp, rumslighet och bild och har bl.a studerat på Dramatiska Institutet och Stockholms Dramatiska Högskola. Mitt intresse för det estetisk - didaktiska fältet började när jag  utbildade mig i Reggio Emilia i Italien där jag även fick möjlighet att praktisera på några av stadens förskolor. Mitt särskilda fokus där var dans, transdisciplinaritet och estetiska lärprocesser hos barn i yngre åldrar. Sedan år 2000 har jag arbetat med estetisk - didaktiska utvecklingsprojekt med barn och lärare i förskola och skola, parallellt med min egen konstnärliga verksamhet. Under samma period har jag varit verksam som gästlärare, föreläsare och handledare på Stockholms Universitet. 

Forskningsintresse

Mitt avhandlingsprojekt handlar om små barns krigslekar. Hur ska vi förhålla oss till dem? Hur påverkas barn (oftast pojkar) om vi konstant dömer ut dem och till och med förbjuder dem? Vad innehåller dessa lekar? Jag tror att det måste till en mer intresserad och mindre dömande, moraliserande blick från vuxna. Min forskning kring detta berör: utbildning, uppfostran, maskulinitet, estetik, dans, multimodalitet och socialsemiotik. Projektet har sin utgångspunkt i en av mina kortfilmer, ”Kraften” som handlar om actionlekar. Filmen spelades in under en lång period, mellan år 2010 och 2016 och den är en slags prolog till mitt avhandlingsprojekt.   

Suzanne Osten om filmen ”Kraften” 2016:

https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2016/04/26/bort-med-domande-vuxenglasogon/

 

Publikationer i urval 

Estetiska ämnesdidaktiska rum. Kapitel i Antologin ”De estetiska ämnenas didaktik Utmaningar, processer och protester”, 2018 Red: Ulrika Von Shantz, Ketil Thorgersen, Anne Lidén. Stockholm University press

https://www.stockholmuniversitypress.se/site/chapters/10.16993/bap.j/

 

Discplacing identity – placing aesthetics: early childhood literacy in a globalized world Liselott Mariett Olsson, Gunilla Dahlberg & Ebba Theorell. Discourse: Studies in the cultural politics of education, 2015 Routledge Taylor & Francis. 

Affective/Effective Reading and Writing through Real Virtualities in Digitized Society 

Liselott Mariett Olsson & Ebba Theorell. Kapitel i antologi (Refereegranskat) Oxford: Peter Lang Publishing Group, 2014. Ingår i: Reconceptualizing early childhood care and education: critical questions, new imaginairies & social activism: a reader / [ed] M.N Bloch, B Swadener & G.S. Canella, Oxford: Peter Lang Publishing Group, 2014. 

Hela världen är som en fotbollsplan, 2013 Kapitel i ”Barnet i dokumentären” Om att skildra barn och unga dokumentärt i Radio och TV, Red. Ylva Mårtens. Stockholms dramatiska högskola och Författarna

 

 

 

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2018. Ebba Theorell. De estetiska ämnenas didaktik, 149-160

    Hur påverkar skolans rum vår perception, uppmärksamhet, koncentration och lärande? Genom våra sinnen förbinds vi med det som omger oss. Ändå är skolans fysiska miljö något som inte anses forma elever och pedagoger lika mycket som pedagogiska metoder och modeller. Min text är en reflektion kring hur skolans gemensamma utrymmen formar regler och beteenden både hos pedagoger och barn. Den lyfter fram idéer om hur estetiska ämnesdidaktiska rum skulle kunna skapas genom att ägna mer uppmärksamhet åt varje ämnes estetiska dimensioner och hur de påverkar barns strategier för lärande.

  • 2016. Liselott Mariett Olsson, Gunilla Dahlberg, Ebba Theorell. Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education 37 (5), 717-738

    How to give brain and body to the multiple pack that we already are or are becoming: how, in other words, are we to make sensible (auditory, visually and affectively) the time before I think and We think that we cannot plan, control or know, but simply experiment with, which is the time of the city and nothing else?' (Rajchman, 2010, p.39)These powerful words constitute the starting point for this article that argues that, within the context of early childhood literacy in a globalized and multicultural' world, we need to experiment with new ways of understanding identity and language through amalgamating early childhood pedagogy and didactics with aesthetics. Such an endeavour needs to take place beyond the indignity of speaking for the other' (Deleuze, 2004, p. 208) and beyond the constructed categories that have been attributed to children in the name of one or another minority group. Through vivid examples and theoretical movements taking place within the research project The Magic of Language' we propose to shift focus - from the identifying and categorizing of individuals, as well as from the epistemological violence performed in the name of recognition and linguistic representation - to aesthetic experimentation and to the place of experiments. A time of the city' is also a time of the place' and in this article we are arguing for the importance of aesthetic experimenting with that place.

Visa alla publikationer av Ebba Theorell vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 1 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa