Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fysisk teater med barn och unga i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är en utbildningssatsning för dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig, eller för dig som är konstnär, filmare eller jobbar inom scenkonst och vill undervisa i kulturskolan.

Dramalektion
Photo by Jurien Huggins on Unsplash

Kursen behandlar fysisk teater ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv och fokuserar särskilt på arbete med barn och unga i kulturskolan. Kursen fokuserar också pedagogiskt ledarskap i relation till barns och ungas teaterutövande. Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer.

Läs mer om Kulturskoleklivet

 

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer.

  Deltagande i workshops är ett obligatoriskt inslag i kursen. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift och en gestaltande uppgift i grupp.

  Examinator

  Peter Sundebrant

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Sommarkursen ges på campus, på halvfart, under juni och augusti.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Peter Sundebrant, peter.sundebrant@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se