Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysisk teater med barn och unga i kulturskolan – ingår i Kulturskoleklivet

 • 7,5 hp

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen som vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan.

Fotograf Gabby Baldrocco /Mostphotos

Fotograf: Gabby Baldrocco. Mostphotos.

Kursen behandlar fysisk teater ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv och fokuserar särskilt på arbete med barn och unga i kulturskolan. Kursen fokuserar också pedagogiskt ledarskap i relation till barn och ungas teaterutövande. Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer.

Läs mer om Kulturskoleklivet: www.su.se/hsd/kulturskoleklivet

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer. Kurskrav: deltagande i workshops är ett obligatoriskt inslag i kursen. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift och en gestaltande uppgift i grupp.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministration: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievägledning@hsd.su.se