Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysisk teater med barn och unga i kulturskolan – ingår i Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen som vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan.

Fotograf Gabby Baldrocco /Mostphotos
Fotograf: Gabby Baldrocco. Mostphotos.

Kursen behandlar fysisk teater ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv och fokuserar särskilt på arbete med barn och unga i kulturskolan. Kursen fokuserar också pedagogiskt ledarskap i relation till barn och ungas teaterutövande. Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer.

Vi håller till i luftiga lokaler på campus, Stockholms universitet. Vi följer allmänna råd och riktlinjer så att kursen kan bedrivas på ett säkert sätt. Läs mer om campusträffar under schema.

Läs mer om Kulturskoleklivet

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer. Kurskrav: deltagande i workshops är ett obligatoriskt inslag i kursen. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift och en gestaltande uppgift i grupp.

  Examinator VT21

  Peter Sundebrant

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Undervisande lärare

  Peter Sundebrant, adjunkt i drama och Ulrica Almgård Zachariassen, gästlärare.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Peter Sundebrant, peter.sundebrant@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se