Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan – ingår i Kulturskoleklivet, 7,5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta inom eller redan arbetar inom kulturskolan.

Kursen behandlar

- regi och scenisk gestaltning ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv

- pedagogiskt ledarskap i relation till barn och ungas teaterutövande

- gruppetablering och grupprocesser i teaterarbete med barn och unga

Om Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är regeringens satsning på förbättrad kompetensförsörjning till Kulturskolan som ska bidra till att barn och unga får undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett förutsättningar. Läs mer om kulturskoleklivet och kursutbudet via www.su.se/hsd/kulturskoleklivet

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen