Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är en utbildningssatsning för dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig, eller för dig som är konstnär, filmare eller jobbar inom scenkonst och vill undervisa i kulturskolan.

Kurssida HV04KS
Foto: Unsplash

Kursen behandlar regi och scenisk gestaltning ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, pedagogiskt ledarskap i relation till barn och ungas teaterutövande och gruppetablering och grupprocesser i teaterarbete med barn och unga.

Läs mer om Kulturskoleklivet

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift och ett praktiskt prov i form av en gestaltande uppgift i grupp.

  Betygskriterier HV04KS - gäller från HT 2019 (376 Kb)

  Examinator

  Peter Sundebrant

  Sofia Cedervall

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på kvartsfart med campusträffar på fredagar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Peter Sundebrant, peter.sundebrant@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se