Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan – ingår i Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen som vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan.

Kursen behandlar regi och scenisk gestaltning ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, pedagogiskt ledarskap i relation till barn och ungas teaterutövande och gruppetablering och grupprocesser i teaterarbete med barn och unga.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer. Kurskrav: deltagande i workshops är ett obligatoriskt inslag i kursen. Närvaro på all undervisning är obligatorisk. 

  Betygskriterier

  Betygskriterier HV04KS (376 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift och ett praktiskt prov i form av en gestaltande uppgift i grupp.

  Examinatorer VT21

  Sofia Cedervall och Peter Sundebrant

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen kommer att ges varannan fredag förmiddag under hela terminen.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Peter Sundebrant, peter.sundebrant@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se