Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dramaturgi - från text till utforskande processer med barn och unga

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen som vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan.

Kursen ger en introduktion till dramaturgi ur ett dramapedagogiskt perspektiv i genomförandet av sceniska projekt med barn och unga. I kursen behandlas grundläggande dramaturgisk teori, samt att läsa, analysera, tolka och gestalta dramatiska verk och andra texter.

Läs mer om Kulturskoleklivet

 • Kursupplägg

   

  Kursbeskrivning HVDRBU HT21 (578 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer. Kurskrav: deltagande i workshops är ett obligatoriskt inslag i kursen.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Betygskriterier

  Betygskriterier HVDRBU (287 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift och ett praktiskt prov i form av en gestaltande uppgift i grupp.

  Examinator


  Examinator HT21

  Peter Sundebrant

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Peter Sundebrant, peter.sundebrant@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se