Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dramaturgi - från text till utforskande processer med barn och unga

Kulturskoleklivet är utbildningssatsningen som vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig eller som är konstnär och vill undervisa i kulturskolan.

Kursen ger en introduktion till dramaturgi ur ett dramapedagogiskt perspektiv i genomförandet av sceniska projekt med barn och unga. I kursen behandlas grundläggande dramaturgisk teori, samt att läsa, analysera, tolka och gestalta dramatiska verk och andra texter.

Läs mer om Kulturskoleklivet

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer. Kurskrav: deltagande i workshops är ett obligatoriskt inslag i kursen.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Betygskriterier

  Betygskriterier HVDRBU (287 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift och ett praktiskt prov i form av en gestaltande uppgift i grupp.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se