Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Dramaturgi - från text till utforskande processer med barn och unga

Kulturskoleklivet är en utbildningssatsning för dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig, eller för dig som är konstnär, filmare eller jobbar inom scenkonst och vill undervisa i kulturskolan.

Kurssida HVDRBU
Foto: Mostphotos

Kursen ger en introduktion till dramaturgi ur ett dramapedagogiskt perspektiv i genomförandet av sceniska projekt med barn och unga. I kursen behandlas grundläggande dramaturgisk teori, samt att läsa, analysera, tolka och gestalta dramatiska verk och andra texter.

Läs mer om Kulturskoleklivet

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer. Kurskrav: deltagande i workshops är ett obligatoriskt inslag i kursen.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift och ett praktiskt prov i form av en gestaltande uppgift i grupp.

  Betygskriterier HVDRBU - gäller från VT 2021 (287 Kb)

  Examinator

  Peter Sundebrant

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på kvartsfart med campusträffar varannan fredag.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Peter Sundebrant, peter.sundebrant@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se