Spanska I i Spanien, 30 hp

Om kursen

På kursen Spanska I i Spanien förvärvas grundläggande språkfärdighet i det spanska språket genom läsning av både skönlitterära och fackspråkliga texter samt genom skriftliga övningar och träning i muntlig kommunikation. Den grundläggande grammatiken gås igenom systematiskt. Genom föreläsningar ges inblickar i de spansktalande ländernas geografi och historia samt viktiga historiskt givna nutida samhällsförhållanden.

Kursens innehåll motsvarar Spanska I, 30 hp. Avslutad kurs ger behörighet till Spanska II.

Mer info om kursen

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen