Stockholms universitet

Spanska

Att läsa ett främmande språk utöver engelska kan vara avgörande för din karriär. Väljer du att läsa spanska kommer det att göra skillnad när du söker ett jobb, oavsett om du vill bli läkare, journalist, diplomat, jobba inom näringsliv eller offentlig förvaltning eller om du vill specialisera dig som tolk, översättare, kulturarbetare eller lärare.

Solpyramiden i Teotihuacan, Mexico.
Solpyramiden i Teotihuacan, Mexico. Foto: Dmitry Rukhlenko

Ämnesbeskrivning

Det finns en utspridd uppfattning om att man kan klara sig på engelska i hela världen. Det är förvisso sant att engelskan fungerar som ett kommunikationsspråk i större delen av världen. Men det är lika sant att du inte kommer långt i förståelsen av en främmande kultur om du inte behärskar dess modersmål och kultur. Eftersom det är en allmän uppfattning att det räcker med att kunna engelska kommer det att göra skillnad om du väljer att förkovra dig i ett annat språk. Spanskan är i sammanhanget ett synnerligen bra val.

Det finns runt en halv miljard personer som har spanska som modersmål och spanska är det största främmande språket efter engelskan i större delen av världen. Spanska är även det andra största språket efter engelska på internet, så du kommer åt mycket ny information genom att kunna språket.

Spanska är officiellt språk i drygt tjugo länder och i stora och mäktiga länder som Brasilien och USA är spanska det självklara första främmande språket som studeras. I Brasilien är det obligatoriskt att läsa spanska och i USA finns det fler spanskspråkiga än i Spanien.

Genom att läsa spanska kommer du således i kontakt med en rik och mångfacetterad kultur på två kontinenter. Det spanska språket har förvisso flera varianter eftersom det är modersmål i så många länder, men det finns inga komplikationer i att lära sig de olika varianterna. Den spanska akademien har under de senaste decennierna arbetat konsekvent med att införa ord och uttryck från hela den spanskspråkiga världen i sina officiella lexika och grammatikor. Grundstrukturen är densamma och vad som skiljer varianterna åt är huvudsakligen vissa vardagsord som du lär dig snabbt när du är ute och reser eller läser böcker från de olika länderna.

Spanskan har den stora fördelen att det är lite skillnad mellan uttal och skrift, så du kommer snabbt att avancera i språket. Språket är lika komplext som alla romanska språk men utgörs av ett system som är logiskt uppbyggt, så även om du kommer att behöva anstränga dig kommer det att ge en härlig känsla när du kommer över trösklar och märker att du börjar tänka (och kanske till och med drömma) på spanska.

På Stockholms universitet kan du läsa spanska även om du inte har några förkunskaper eller så kan du börja på Spanska I om du har läst ämnet på gymnasiet. Du kan även läsa Spanska I i Spanien.

När du läser ett språk på universitetet handlar det dock inte enbart om att behärska själva språket i tal och skrift. Du läser även om kultur, historia, samhällsförhållanden och inte minst litteratur. Det är ett sätt att förkovra dig inom den spanskspråkiga världens omfattande kultur och därmed uppnå en god kulturell kompetens inom området. Du kommer därmed att vara redo för en internationell karriär oavsett vilket yrke du väljer. Väljer du att bli lärare är behovet av legitimerade spansklärare ute i skolorna i dag skriande. Många elever väljer spanska och skolornas rektorer har svårt att rekrytera kvalificerade lärare.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

All utbildning i spanska vid Stockholms universitet är forskningsanknuten. De flesta av lärarna du träffar har forskarutbildning och bedriver forskning vid sidan av undervisning. Detta garanterar att du får en aktualiserad utbildning av god kvalitet samt en utbildning som ger dig som student de redskap som krävs för att utveckla dig inom dina studier, med analytisk skärpa, självständighet och ansvar över din egen inlärning.

Våra lärare håller sig à jour med ämnets utveckling genom att ingå i internationella nätverk och delta med egna forskningsinsatser på internationella konferenser samt publicerar sig internationellt. Stockholm universitet är ett starkt forskningsuniversitet och det gagnar kvaliteten på utbildningen.

Vi erbjuder en utbildning där lärarna är goda specialister inom sina respektive områden och därmed utgör de ett viktigt stöd för att du ska få en förstklassig utbildning i ämnet. Stockholm ger därutöver en utomordentlig god miljö för inlärning tack vare våra samarbeten med ambassader, Instituto Cervantes och inte minst Latinamerikainstitutet på vår egen institution.

  • Kontakt

    Studentexpedition - italienska, spanska
    Studievägledare Spanska, Portugisiska, Klassiska språk (grekiska & latin) och Romanska språk
    Studierektor spanska