Stockholms universitet

Översättningsvetenskap

Vill du bli tolk eller översättare? Då ska du läsa en utbildning på Tolk- och översättarinstitutet. Vi har översättarutbildningar och tolkutbildningar i både talade språk och teckenspråk. För dig som vill fortsätta efter din grundutbildning har vi också en forskarutbildning.

Ämnesbeskrivning

Ämnet översättningsvetenskap omfattar både tolkning och översättning. Skillnaden mellan tolkar och översättare är att tolkar arbetar med muntlig kommunikation medan översättare arbetar med skriftlig kommunikation.

Tolkning

Det finns olika typer av tolkar: konferenstolkar arbetar ofta inom EU eller FN, tolkar i offentlig sektor och vid myndighetskontakter medan teckenspråkstolkar tolkar mellan talad svenska och svenskt teckenspråk i olika sammanhang. Arbetet som tolk är stimulerande och varierande, men det kan även vara stressigt och kräver god allmänbildning, goda språkkunskaper, snabbhet, flexibilitet samt mycket god koncentrationsförmåga.

Översättning

Det finns även olika typer av översättare. Facköversättare översätter texter inom till exempel teknik, IT, juridik, ekonomi, medicin och reklam. Medieöversättare arbetar med texter för film eller TV. Skönlitterära översättare förmedlar litterära texter. För att bli en bra översättare behöver du ha bred allmänbildning, goda språkkunskaper, mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift samt vara noggrann.

I alla våra tolk- och översättarutbildningar ingår både teoretiska moment och färdighetsmoment. Vi har också teoretiska kurser på avancerad nivå som inte innehåller några färdighetsmoment.

Se även institutionens webbplats:

Utbildning > Våra utbildningar > Översättningsvetenskap: Tolkning och översättning

Arbetsmarknad och karriär

Många översättare tolkar mellan talade språk. Konferenstolkar arbetar för det mesta som frilansare. Teckenspråks- och dövblindtolkar ofta har fast anställning på regionernas tolkcentraler eller på privata bolag. Det är även vanligt att de frilansar, dvs. jobba på timmar för flera olika privata bolag och regioner.

Facköversättare anlitas av både myndigheter och näringslivet. Skönlitterära översättare anlitas av bokförlag och medieöversättare främst av olika medieföretag.

Att arbeta som tolk

Att arbeta som översättare

Utbildningar inom ämnet

Examen

Kandidatexamen

För att få en kandidatexamen i översättningsvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av programmen inom ämnet.

Masterexamen

För att få en masterexamen i översättningsvetenskap läser du något av programmen inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Översättningsvetenskap är ett forskningsfält med en gemensam kärna, men två inriktningar: tolkning och översättning. Den gemensamma kärnan hittar vi främst i studier av kognitiva, textuella och sociala processer vid förmedling mellan olika språk.

Läs mer om forskning i översättningsvetenskap

Utbildning på forskarnivå

Är du en nyfiken person som drivs av att lära dig saker och att få veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet.

Utbildning på forskarnivå

 • Kontakt

  Tolk- och översättarinstitutet är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Studievägledning och -administration: Tolkning
  Studievägledning och -administration: Översättning
  Studievägledning och -administration: Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)