Stockholms universitet logo, länk till startsida

Översättningsvetenskap

Vill du bli tolk eller översättare? Då ska du läsa en utbildning på Tolk- och översättarinstitutet. Vi har översättarutbildningar och tolkutbildningar i både talade språk och teckenspråk. För dig som vill fortsätta efter din grundutbildning har vi också en forskarutbildning.

Ämnet översättningsvetenskap omfattar både tolkning och översättning. Vad är då skillnaden mellan tolkar och översättare? Jo, att tolkar arbetar med muntlig kommunikation medan översättare arbetar med skriftlig kommunikation.

Det finns olika typer av tolkar: konferenstolkar arbetar ofta inom EU eller FN, tolkar i offentlig sektor och vid myndighetskontakter medan teckenspråkstolkar tolkar mellan talad svenska och svenskt teckenspråk i olika sammanhang. Arbetet som tolk är stimulerande och varierande, men det kan även vara stressigt och kräver god allmänbildning, goda språkkunskaper, snabbhet, flexibilitet samt mycket god koncentrationsförmåga.

Det finns även olika typer av översättare. Facköversättare översätter texter inom till exempel teknik, IT, juridik, ekonomi, medicin och reklam. Medieöversättare arbetar med texter för film eller TV. Skönlitterära översättare förmedlar litterära texter. För att bli en bra översättare behöver du ha bred allmänbildning, goda språkkunskaper, mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift samt vara noggrann.

I alla våra tolk- och översättarutbildningar ingår både teoretiska moment och färdighetsmoment. Vi har också teoretiska kurser på avancerad nivå som inte innehåller några färdighetsmoment.


Arbetsmarknad och karriär

Många översättare tolkar mellan talade språk. Konferenstolkar arbetar för det mesta som frilansare, medan teckenspråkstolkar ofta är anställda på landstingens tolkcentraler. Facköversättare anlitas av både myndigheter och näringslivet. Skönlitterära översättare anlitas av bokförlag och medieöversättare främst av olika medieföretag.


Utbildningar inom ämnet

Vi planerar att starta Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning och Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning ht 2020. (Konferenstolkutbildningen ges inom ramen för Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning.)

Examen


Forskning inom ämnet

Översättningsvetenskap är ett forskningsfält med en gemensam kärna, men två inriktningar: tolkning och översättning. Den gemensamma kärnan hittar vi främst i studier av kognitiva, textuella och sociala processer vid förmedling mellan olika språk.