Stockholms universitet

Slaviska språk

Slaviska språk talas i stora delar av Europa och Centralasien. Av dessa språk finns vid Stockholms universitet utbildningar i ryska, polska och tjeckiska. Det finns även ett stort utbud av fristående kurser om Polen, Ryssland, Ukraina och Tjeckien som ger både breddade och fördjupade kunskaper om allt från politik till historia och kultur.

Ämnesbeskrivning

Genom att läsa något av våra språk får du nya perspektiv och inblick i en ny spännande kultur. Under de senaste decennierna har länderna upplevt genomgripande samhällsomvandlingar som också har gjort avtryck i litteraturen och kulturen.

Kunskaper om dessa länders språk, samhällen och historia är en tillgång om du vill förstå din omvärld.

Mer info:

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i något av våra språk kan vara en konkurrensfördel och ett komplement till andra utbildningar som journalistik, statsvetenskap och ekonomi. Våra före detta studenter är efterfrågade inom massmedia, näringsliv och på olika departement samt som lärare, översättare och tolkar.

För dig som redan är yrkesverksam kan en fristående kurs vara kompetenshöjande.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Forskarutbildningen inom slaviska språk förbereder dig för vidare karriär inom forskning och högre utbildning.

Examen

Forskning inom ämnet