Stockholms universitet

Lingvistik

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. På Stockholms universitet är lingvistik ett brett ämne som täcker in alltifrån traditionell språkvetenskap till experimentell lingvistik med kvantitativa metoder.

Student arbetar enskilt med språkövningar i Språkstudions datorsal. Foto: Lena Katarina Johansson
Foto: Lena Katarina Johansson

Ämnesbeskrivning

Lingvistik är ett tvärvetenskapligt ämne. Det innebär att frågeställningar kan angripas utifrån såväl humanistiska och beteendevetenskapliga som naturvetenskapliga perspektiv.

Lingvister kan till exempel

 • göra systematiska jämförelser av språkliga fenomen inom representativa urval av världens språk, till exempel vad gäller grammatik eller ordförråd
 • studera språkanvändning genom att samla in och analysera språkliga data, exempelvis från sociala medier, skönlitteratur eller inspelade samtal
 • studera talkommunikation och språkutveckling med experimentella metoder.

Utbildning i lingvistik

Vår grundutbildning i lingvistik ger gedigna kunskaper om lingvistisk teori och metod. De teoretiska momenten har ett tvärspråkligt perspektiv och behandlar språkets alla nivåer från språkets minsta beståndsdelar till språkanvändning i social interaktion.

Som student hos oss

 • lär du dig använda lingvistiska teorier för analys och problemlösning
 • lär du dig datadrivna metoder för kvantitativ analys av stora textsamlingar genom våra kurser i programmering
 • får du prova på experimentella metoder inom fonetik, psykolingvistik och neurolingvistik.

De kunskaper du får genom utbildningen har du praktisk nytta av inom yrken som handlar om språkundervisning, översättning och tolkning eller talteknologi och språkteknologi.

Fortsätt på avancerad nivå

På avancerad nivå kan du specialisera dig inom allmän språkvetenskap, barns språkutveckling, datorlingvistik, fonetik, teckenspråk eller typologi och språklig mångfald. Vi erbjuder både ettåriga magisterprogram och två tvååriga masterprogram.

Läs mer om våra utbildningar

Arbetsmarknad och karriär

Utöver ämneskunskaper tränar studier i lingvistik upp din förmåga till problemlösning och kritiskt och analytiskt tänkande samt din kommunikativa kompetens. Många studenter kombinerar sina studier i lingvistik med andra språkämnen eller studier i filosofi, pedagogik eller data- och systemvetenskap.

Studier i lingvistik kan därför leda in till en mängd olika yrken. Våra tidigare studenter jobbar idag inom alltifrån forskning och undervisning till IT-branschen. Exempel på områden där lingvistikstudier är en viktig merit är språkundervisning, redaktionellt arbete, översättning, språkvård, talteknologi och språkteknologi.

Utbildningar inom ämnet

Läs mer om våra utbildningar

 • Utbildning på forskarnivå

  Vid Institutionen för lingvistik erbjuder vi utbildning på forskarnivå inom huvudområde lingvistik. Vi tar emot doktorander med utbildningsbakgrund inom lingvistik, teckenspråk, logopedi eller motsvarande.

  Läs mer om vår utbildning på forskarnivå

Examen

För att ta en kandidatexamen i lingvistik kan du antingen läsa fristående kurser eller kandidatprogrammet i lingvistik.

Fristående kurser i lingvistik

Kandidatprogram i lingvistik

Examen på avancerad nivå

För att ta en magister- eller masterexamen i lingvistik läser du något av våra utbildningsprogram på avancerad nivå.

Forskning inom ämnet

Vid Institutionen för lingvistik studeras människans språkliga kommunikation i dess helhet. På institutionen arbetar forskare inom forskningsområdena allmän språkvetenskap, barns språkutveckling, datorlingvistik, dövas och hörselskadades flerspråkighet, fonetik och teckenspråkslingvistik. Samverkan mellan dessa forskare med olika bakgrund och kompetens främjar en bred tvärvetenskaplig behandling av kärnfrågor om människans språkliga kommunikation.

Mer om vår forskning