Stockholms universitet

Koreanska

Intresset för Sydkorea har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Inte minst med anledning av landets alltmer synliga roll i världsekonomin, landets tekniska innovationer, den spännande populärkulturen och skönhetsindustrin. Koreanska är det sextonde mest spridda språket i världen och talas idag av mer än 78 miljoner människor.

Ämnesbeskrivning

Under utbildningen studerar du i huvudsak koreanska men har också möjlighet att läsa 30 hp breddningsstudier. Där kan du välja mellan kurser i exempelvis Koreas historia, traditionella kultur eller politiska förhållanden.

Nybörjarkursen i koreanska startar varje hösttermin och består av sex terminers studier för en kandidatexamen. Alla kurser ges som fristående kurser.

Den sjätte terminen skriver du en kandidatuppsats som delvis baseras på koreanska källor.

Du har också möjlighet att läsa koreanska på plats i Sydkorea genom något av de utbytesavtal som Stockholms universitet har i landet.

Efter att du tagit en kandidatexamen kan du läsa vårt 2-åriga masterprogram i Asienstudier där du kan fördjupa dig ytterligare i det koreanska språket och kulturen samt lära dig mer om Asien som region. Under masterprogrammet har du möjlighet att studera utomlands eller göra praktik. Med en masterexamen har du också behörighet att söka till forskarutbildningen.

Arbetsmarknad och karriär

Vanligtvis har våra studenter inte bara studierna hos oss i bagaget när de går ut i arbetslivet utan de har även läst andra ämnen som komplement, till exempel ekonomi eller statsvetenskap. Tidigare studenter i koreanska har gått vidare till yrkeskarriärer inom UD och media. Vissa arbetar inom resebyråbranschen eller som översättare, lärare och forskare.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Efter studier i koreanska kan du ta ut en kandidat- och en masterexamen i Asiens språk och kulturer om du har läst enligt respektive kursupplägg på grund- och avancerad nivå.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Vid Stockholms universitet bedrivs forskning inom litteratur, kultur och politik.