Stockholms universitet

Tyska

Lust auf Deutsch? Vid Stockholms universitet kan du fördjupa dina kunskaper i det tyska språket och lära dig mer om de tyskspråkiga länderna och dess kultur. Eller också kan du läsa en nybörjarkurs som inte kräver förkunskaper i tyska. Vi erbjuder kurser i tyska på alla nivåer, från nybörjarnivå till forskarutbildning.

Ämnesbeskrivning

Tyska är ett av Europas viktigaste språk och modersmål för ca 100 miljoner människor. Det är huvudspråket i tre stater: Tyskland, Österrike och Schweiz. Tyska är av historiska skäl ett viktigt kontaktspråk i Europa eftersom Tyskland alltid haft en stor ekonomisk och kulturell betydelse i vår världsdel. Dessutom har Tyskland och Österrike under århundraden haft ett stort inflytande på den svenska kulturen inom såväl musik och konst som litteratur.

Undervisningen inom avdelningen för tyska är inriktad mot tyska språket, litteraturen och kulturen. På grundnivån (Tyska I, Tyska II och Tyska, kandidatkurs) får du allsidig praktisk språkfärdighet i tyska och kunskaper om språkets uppbyggnad.

De flesta kurserna är uppdelade i flera olika delkurser. En del av dessa betonar språkfärdigheten och förmågan att kommunicera på tyska i tal och skrift. Andra ger kunskaper om de tyskspråkiga ländernas litteratur, historia och samhällsförhållanden samt kunskaper om språkets uppbyggnad.

Du kan studera tyska inom program, som komplement till annan utbildning eller som en sammanhängande utbildning fram till filosofie doktorsexamen.

Arbetsmarknad och karriär

Tyskan är bra att ha både för dig som tänker dig en karriär i Sverige och internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges största handelspartner. Goda kunskaper i tyska är därför mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.

Många läser tyska på universitetet för att bli lärare eller översättare. Men allt fler väljer tyska som ett komplement till en annan utbildning, som journalistik, statsvetenskap, juridik eller ekonomi.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Vi erbjuder även utbildning på forskarnivå. Utlysningar anslås på universitetets webbplats, men inte varje termin eller år.

Examen

För att få en kandidatexamen i tyska kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i tyska kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Vid avdelningen för tyska forskas det inom språkvetenskap, litteraturvetenskap och didaktik. Forskningen är mångsidig och omfattar bland andra följande fält: språk och kultur, språk och makt, kontrastiv text- och diskurslingvistik, kulturellt lärande och språkdidaktik, historisk genreforskning, tidigmodern litteratur, kollektiva identiteter och kulturellt minne, litteratur och flerspråkighet, exillitteratur och världslitteratur.