Stockholms universitet logo, länk till startsida

Språkdidaktik

Språkdidaktik handlar om språk i relation till undervisning och lärande. Du som är intresserad av språk och språkundervisning kan därför ha stor glädje av att läsa en språkdidaktisk kurs. Du som är verksam lärare kan få utökad behörighet och det finns även en forskarutbildning i språkdidaktik.

Lärare pratar med elever i klassrummet
Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Ämnesbeskrivning

När du läser språkdidaktik studerar du språkundervisning och språkets roll från förskola till vuxenutbildning. Du kan välja språk- och litteraturdidaktiska kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller moderna språk.

Du som är verksam lärare kan få ämnesbehörighet i svenska eller engelska mot yngre åldrar. I kurserna på grundnivå lär du dig hur man bedömer kunskaper i språk och du får även perspektiv på andraspråk och flerspråkighet i din undervisning.

Du kan lära dig mer om läs- och skrivutveckling och du blir uppdaterad på aktuell barnlitteratur som du kan använda i skolan. Det finns även kurser i hur man analyserar multimodala texter för språkutvecklande arbete i klassrummet. För dig som är lärare i engelska finns det kurser i ämnesdidaktik.

Du som är språklärare kan läsa kurser på avancerad nivå för att få en inblick i den senaste forskningen. Det finns kurser i systemisk-funktionell lingvistik, teorier om bedömning av språk samt om teori och metod i språkdidaktik.

Arbetsmarknad och karriär

Kurserna i språkdidaktik vänder sig framför allt till dig som redan arbetar som lärare och behöver utökad behörighet eller vill fördjupa dina kunskaper. Men även du som har andra pedagogiska arbetsuppgifter med språk inom stat och kommun eller utbildningssektorn kan ha nytta av att lära dig mer om ämnet språkdidaktik.

Du som vill forska kan komplettera din tidigare utbildning och få en kandidat- och en masterexamen i språkdidaktik. Därmed blir du behörig att söka vår forskarutbildning.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Språk- och litteraturdidaktisk forskning bedrivs inom en mängd olika områden, där problemställningarna kan handla om flerspråkighet, språkundervisning, litteraturundervisning, språkinlärning, språkutveckling eller läs- och skrivutveckling och litteracitet.

Forskningsområdena kan också ha utgångspunkt i skol- och universitetsämnen som svenska, svenska som andraspråk, engelska eller moderna språk.

Läs mer om forskningsämnet Språkdidaktik