Stockholms universitet

Romanska språk

Inom Romanska språk kan du läsa kurser i litteratur och lingvistik på avancerad nivå i spanska, franska, portugisiska och italienska. Förutom kurser i det språk du har valt kommer du att läsa kurser tillsammans med studenter från de andra språken. Detta skapar en dynamisk miljö med givande diskussioner och jämförelser.

Ämnesbeskrivning

Romanska språk är en samlande benämning för de språk som har sitt ursprung i latin. Dessa språk utgör en stor del av de språk som talas i världen. Många länder där dessa språk använts har en spännande och rik historia och fortsätter att spela en viktig roll i den globala världens kultur och politik.

Alla kurser på avancerad nivå i franska, italienska, portugisiska och spanska ingår i vår utbildning inom området Romanska språk. Vår utbildning på grundnivå hittar du under respektive språk.

Utbildningen inom romanska språk innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor från utbildningen på grundnivå i franska, italienska, portugisiska eller spanska.

Du utvecklar dina förutsättningar för yrkesverksamhet samt förbereder för vidare studier på forskarnivå. Du får fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och fördjupad teori- och metodkunskap. Kurser inom huvudområdet ges med både språk- och litteraturvetenskapligt innehåll. Du kommer att studera de olika språkens utveckling och variation och får lära dig vad som förenar språken men även vad som skiljer dem åt.

Du lär dig hur de olika romanska litteraturerna har utvecklat sig i olika delar av världen och hur dessa litteraturer kan förhålla sig till varandra utifrån ett komparativt litteraturvetenskapligt perspektiv. Dessa insikter kommer sedan att tillämpas och fördjupas inom valda språkområden.

Undervisningen sker på engelska och på de enskilda språken. Att studera språk ger inte bara ökad förståelse för andra kulturer, utan hjälper dig också att bättre förstå din egen kultur och att bredda dina perspektiv på människan och världen.

De examensgivande utbildningarna i huvudområdet omfattar masterexamen med inriktningar mot de fyra språken med antingen språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning. De kurser vi erbjuder kan kombineras med kurser från andra institutioner.

Arbetsmarknad och karriär

Att studera Romanska språk öppnar dörrar till en stor arbetsmarknad. Interkulturell kompetens och språkkunskaper är något som värderas högt av arbetsgivare som vänder sig till den globala marknaden. Dessa studier ger dig en bred kompetens och analytiska verktyg som hjälper dig att tänka självständigt och kreativt.

Efter studier i Romanska språk är du lämplig som projektledare, utredare eller konsult, speciellt inom en marknad som vänder sig till länder där de romanska språken talas. Din kompetens är speciellt inriktad mot kultursektorn, såsom museer, bibliotek och förlag. Du kan även arbeta med tolkning och översättning.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Vi erbjuder forskarutbildning i Romanska språk med allmän inriktning, samt inriktning mot franska, italienska, portugisiska och spanska. Vi erbjuder dessutom forskarutbildningen i klassiska språk med inriktning mot antik grekiska eller latin.

Examen

Forskning inom ämnet

Inom Romanska språk bedrivs forskning inom litteratur och lingvistik. Forskningen inom det språkvetenskapliga området handlar bland annat om dialektologi, språkhistoria, andraspråksinlärning och flerspråkighet, diskursanalys och översättningsstudier.

  • Kontakt

    Studentexpedition - italienska, spanska
    Studierektor