Romanska och klassiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romanska och klassiska institutionen
I Corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Undervisningsform för vårterminen, sommarterminen och höstterminen 2021

P.g.a. de nya, striktare rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten måste vi tyvärr nu avbryta den gradvisa övergången till campusundervisning

Admiración

Information om salstentor

Institutionen har beslutat att inte ge några salstentor under resterande terminstid.

Nyheter