Studera utomlands

Romanska och klassiska institutionen anordnar utlandskurser i fyra av våra språk: franska, italienska, portugisiska och spanska.

 

Studera utomlands och ta svenska högskolepoäng

På våra utlandskurser bedriver du en termins heltidsstudier om 30 hp. Kurserna har samma innehåll som Franska I, Italienska I, Portugisiska I  och Spanska I. Du får alltså svenska högskolepoäng men får undervisning av inhemska lärare vid en utländsk partnerskola: franska i Aix-en-Provence, italienska i Rom, Portugisiska i Porto eller spanska i Málaga. Efter avslutad kurs kan du gå vidare och läsa på nästa nivå (Franska II, Italienska II, Portugisiska II, Spanska II) vid Stockholms universitet eller annat lärosäte.

Franska I i Frankrike (FR1UT2)
Italienska I i Italien (IT1UTL) 
Portugisiska I i Portugal (PO1UTL)
Spanska I i Spanien (ES1UT2)

Utlandskurser med kvalitet

Våra partnerskolor har utsetts i öppen konkurrens, vilket borgar för hög kvalitet på undervisningen. Samtliga skolor uppfyller Romanska och klassiska institutionens ställda krav på lärarkompetens, erfarenhet av undervisning för utländska studenter, studentservice, lokalstandard, m.m. Kurserna, från innehåll och uppläggning till examination och uppföljning, genomförs i nära samarbete med Romanska och klassiska institutionen.

Ett par dagar innan lektionerna startar på respektive partnerskola ordnar vi en obligatorisk introduktionsdag för samtliga studenter på våra utlandskurser. Lektionerna på partnerskolorna hålls ungefärligen från början av februari till slutet av maj på vårterminen och från slutet av augusti fram till juluppehållet på höstterminen. En kurssamordnare håller kontakt med både partnerskolan och studentgruppen under hela kursen.

Kurserna är heltidsstudier och berättigar till studiemedel. Du söker på den vanliga blanketten för studier i Sverige eftersom du registrerar dig på vår institution. Du kan kryssa i om extra studiemedel för utlandsvistelse.

Du kan söka ev. merkostnadslån hos CSN samtidigt som du lämnar in din ansökan. Om du vill söka merkostnadslån behövs ett särskilt intyg från institutionen, mer information om det skickas till antagna studenter.

Du behöver försäkring vid utlandsstudier. Mer information om detta ges på startdagen. Du som läser Portugisiska I i Portugal (PO1UTL) och Spanska I i Spanien (ES1UT2) är försäkrad via Kammarkollegiets försäkring Student UT.

Kurserna är avgiftsfria, student står endast för resa, kost, logi och kurslitteratur. Alla partnerskolor kan hjälpa till med att ordna boende för hela studieperioden. (se vidare under respektive språk).

 

Erasmus

Allmän information om Erasmus och andra studentutbytesprogram vid Stockholms universitet finns under följande länkar:
Erasmus+ samt Studera utomlands

Information om institutionens Erasmusprogram hittar du under rubrikerna nedan.

Vi har för närvarande samarbete med följande universitet i Belgien och Frankrike:

Belgien: 

Université Saint-Louis, (Bryssel) 2 platser

Frankrike

Université de Franche-Comté, Besançon 3 platser

Ecole Normale Supérieure de Lyon (endast för Masterstudenter) 2 platser

Université Paul-Valéry - Montpellier 3  2 platser

Université Côte d’Azur (Nice) 2 platser

Italien

Università di Venezia "Ca'Foscari" 2 platser - OBS! Kort ansökningstid: 1-15/3

Portugal

Universidade de Lisboa 2 platser 2 terminer

Universidade do Porto 1 plats 2 terminer

Spanien

Universidad de Alcalá de Henares 1 plats

Universidad de Deusto 2 platser

Universidad de Extremadura 2 platser

Under mastersprogrammet tredje termin har våra studenter möjlighet att inom ramen för ett Erasmus+ stipendium förlägga sina studier vid något av våra partneruniversitet i Salamanca eller Sorbonne (Paris 3).

Läs mer om våra program inom latinamerikastudier: 

Masterprogram i latinamerikastudier (HLATO)

För mer information om denna möjlighet ta i god tid kontakt med den internationella utbyteskoordinatorn i latinamerikastudier.

För närvarande pågår arbete med att förnya utbytesavtal, och då allt ännu inte är klart kan vi endast utlysa platser inför ht22. Ingen utlysning för vt23 kommer att erbjudas.

Utlysningsperioden (ansökningsperioden) för avtal via vår inst är 1-31 mars.

Undantag: Utlysningstid 1-15 mars för Università di Venezia ”Ca’ Foscari”.

För att söka utbytesplats inför ht22: Kontakta studievägledare Eva.Andersson@su.se (gäller alla språk) – i god tid innan sista ansökningsdag för att boka ett samtal.

Vid samtalet får du en ansökningsblankett som ska skickas/lämnas in senast sista ansökningsdag. Du behöver inte söka kurser inför ansökan, detta görs efter nominering.

OBS! Inga sena ansökningar accepteras!

• Vid ansökan behöver man vara klar med kurs 1 30 hp – Franska I/Italienska I/Spanska I/Portugisiska I/Antik grekiska I/Latin I – och vara klar med, eller ha pågående studier i kurs 2 30 hp - Franska II/Italienska II/Spanska II/Portugisiska II/Antik grekiska II/Latin II.

• För att sedan få åka på utbyte måste minst 60 hp (nivå I + II) vara avklarade senast i slutet av terminen före utlandsvistelsen, kurser på förberedande nivå kan ej ingå i dessa 60 hp.

• Studierna vid partneruniversitet ska kunna tillgodoräknas vid vår institution efter utbytet.

• Vara aktiv student på Stockholms universitet vid ansökan, dvs vara registrerad på kurs, och ha för avsikt att ansöka om examen vid Stockholms universitet

Allmän information om vad som krävs för att åka som Erasmusstudent

 

Utlysning av institutionens utbytesplatser görs en gång/år – utlysningsperiod: 1-31/3 - och gäller nästkommande höst- och/eller vårtermin. Inga sena ansökningar accepteras.

För att ansöka om en utbytesplats ska du kontakta studievägledaren/internationella koordinatorn för det ämne du läser/har läst i mycket god tid innan sista dag för ansökan, för att boka tid för ett samtal.

Vid samtalet får du information om vad det innebär att åka som utbytesstudent och en blankett för att kunna ansöka om utbytesplats. Till ansökan ska bl a ett brev på målspråket bifogas, där studenten berättar om sig själv och anledningen till att man vill åka på utbyte.

Efter sista ansökningsdag beslutar institutionen vilka som kan nomineras till utbytesplatser, utifrån gällande regler. Därefter meddelas berörda studenter.

Vid fler behöriga sökande än antalet utbytesplatser ges prio till den som har flest antal högskolepoäng avklarade vid Stockholms universitet dokumenterade i Ladok senast sista ansökningsdag. Högskolepoäng avklarade på annat lärosäte inkluderas inte. Vid lika antal högskolepoäng tillämpas lottning.

Efter nominering till utbytesplats

Studenter som nomineras till utbytesstudier förväntas läsa kurser motsvarande Franska III/Italienska III/Spanska III/Portugisiska III/Antik grekiska III/Latin III 30 hp. Kurser väljs i samarbete med institutionens studievägledare/internationella koordinator för respektive språk.

Observera att Romanska och klassiska institutionen behöver godkänna studentens kursval innan avresa - och eventuella ändringar efter ankomst. Detta görs genom ett Learning Agreement (LA).

Under utlandsvistelsen finns möjlighet att ansöka om studiemedel för utlandsstudier - kontakta CSN för mer information. För Erasmusstudenter finns även ett särskilt Erasmusstipendium. Enheten för internationell mobilitet, som finns på Studentavdelningen, ansvarar för Erasmusstipendiet.

Praktisk information för dig som nominerats till utbytesplats

Du kan bilda dig en uppfattning om utbytesuniversiteten genom att läsa de studentintervjuer som tidigare Erasmusstipendiater och övriga utbytesstudenter gjort. Där berättar de om sina erfarenheter av sina utlandsstudier.

Generell information om utbytesstudier, information om samtliga utbytesmöjligheter på SU – centrala avtal, t ex CIVIS, praktikmöjligheter mm - finns på Stockholms universitets centrala hemsida.

Inför en ansökan om Erasmusutbyte bör du kontakta den internationella koordinatorn för att få mer information. Nominerade studenter kommer sedan att få fortlöpande information. 

 

Kontakt

Studievägledare franska & italienska
Studievägledare spanska, portugisiska, grekiska & latin
Studievägledare latinamerikastudier
På denna sida