Studera utomlands

Romanska och klassiska institutionen anordnar utlandskurser i fyra av våra språk: franska, italienska, portugisiska och spanska.

 

Studera utomlands och ta svenska högskolepoäng

På våra utlandskurser bedriver du en termins heltidsstudier om 30 hp. Kurserna har samma innehåll som Franska I, Italienska I, Portugisiska I  och Spanska I. Du får alltså svenska högskolepoäng men får undervisning av inhemska lärare vid en utländsk partnerskola: franska i Aix-en-Provence, italienska i Rom, Portugisiska i Porto eller spanska i Málaga. Efter avslutad kurs kan du gå vidare och läsa på nästa nivå (Franska II, Italienska II, Portugisiska II, Spanska II) vid Stockholms universitet eller annat lärosäte.

Franska I i Frankrike (FR1UT2)
Italienska I i Italien (IT1UTL) 
Portugisiska I i Portugal (PO1UTL)
Spanska I i Spanien (ES1UT2)

Utlandskurser med kvalitet

Våra partnerskolor har utsetts i öppen konkurrens, vilket borgar för hög kvalitet på undervisningen. Samtliga skolor uppfyller Romanska och klassiska institutionens ställda krav på lärarkompetens, erfarenhet av undervisning för utländska studenter, studentservice, lokalstandard, m.m. Kurserna, från innehåll och uppläggning till examination och uppföljning, genomförs i nära samarbete med Romanska och klassiska institutionen.

Ett par dagar innan lektionerna startar på respektive partnerskola ordnar vi en obligatorisk introduktionsdag för samtliga studenter på våra utlandskurser. Lektionerna på partnerskolorna hålls ungefärligen från början av februari till slutet av maj på vårterminen och från slutet av augusti fram till juluppehållet på höstterminen. En kurssamordnare håller kontakt med både partnerskolan och studentgruppen under hela kursen.

Kurserna är heltidsstudier och berättigar till studiemedel. Du söker på den vanliga blanketten för studier i Sverige eftersom du registrerar dig på vår institution. Du kan kryssa i om extra studiemedel för utlandsvistelse.

Du kan söka ev. merkostnadslån hos CSN samtidigt som du lämnar in din ansökan. Om du vill söka merkostnadslån behövs ett särskilt intyg från institutionen, mer information om det skickas till antagna studenter.

Du behöver försäkring vid utlandsstudier. Mer information om detta ges på startdagen. Du som läser Portugisiska I i Portugal (PO1UTL) och Spanska I i Spanien (ES1UT2) är försäkrad via Kammarkollegiets försäkring Student UT.

Kurserna är avgiftsfria, student står endast för resa, kost, logi och kurslitteratur. Alla partnerskolor kan hjälpa till med att ordna boende för hela studieperioden. (se vidare under respektive språk).

 

Kontakt

Studievägledare franska & italienska
Studievägledare spanska, portugisiska, grekiska & latin
Studievägledare latinamerikastudier
På denna sida