Studera utomlands

Romanska och klassiska institutionen anordnar utlandskurser i fyra av våra språk: franska, italienska, portugisiska och spanska.

 

Studera utomlands och ta svenska högskolepoäng

På våra utlandskurser bedriver du en termins heltidsstudier om 30 hp. Kurserna har samma innehåll som Franska I, Italienska I, Portugisiska I  och Spanska I. Du får alltså svenska högskolepoäng men får undervisning av inhemska lärare vid en utländsk partnerskola: franska i Aix-en-Provence, italienska i Rom, Portugisiska i Porto eller spanska i Málaga. Efter avslutad kurs kan du gå vidare och läsa på nästa nivå (Franska II, Italienska II, Portugisiska II, Spanska II) vid Stockholms universitet eller annat lärosäte.

Franska I i Frankrike (FR1UT2)
Italienska I i Italien (IT1UTL) 
Portugisiska I i Portugal (PO1UTL)
Spanska I i Spanien (ES1UT2)

Utlandskurser med kvalitet

Våra partnerskolor har utsetts i öppen konkurrens, vilket borgar för hög kvalitet på undervisningen. Samtliga skolor uppfyller Romanska och klassiska institutionens ställda krav på lärarkompetens, erfarenhet av undervisning för utländska studenter, studentservice, lokalstandard, m.m. Kurserna, från innehåll och uppläggning till examination och uppföljning, genomförs i nära samarbete med Romanska och klassiska institutionen.

Ett par dagar innan lektionerna startar på respektive partnerskola ordnar vi en obligatorisk introduktionsdag för samtliga studenter på våra utlandskurser. Lektionerna på partnerskolorna hålls ungefärligen från början av februari till slutet av maj på vårterminen och från slutet av augusti fram till juluppehållet på höstterminen. En kurssamordnare håller kontakt med både partnerskolan och studentgruppen under hela kursen.

Kurserna är heltidsstudier och berättigar till studiemedel. Du söker på den vanliga blanketten för studier i Sverige eftersom du registrerar dig på vår institution. Du kan kryssa i om extra studiemedel för utlandsvistelse.

Du kan söka ev. merkostnadslån hos CSN samtidigt som du lämnar in din ansökan. Om du vill söka merkostnadslån behövs ett särskilt intyg från institutionen, mer information om det skickas till antagna studenter.

Du behöver försäkring vid utlandsstudier. Mer information om detta ges på startdagen. Du som läser Portugisiska I i Portugal (PO1UTL) och Spanska I i Spanien (ES1UT2) är försäkrad via Kammarkollegiets försäkring Student UT.

Kurserna är avgiftsfria, student står endast för resa, kost, logi och kurslitteratur. Alla partnerskolor kan hjälpa till med att ordna boende för hela studieperioden. (se vidare under respektive språk).

 

Allmän information om Erasmus och andra studentutbytesprogram vid Stockholms universitet finns under följande länkar:
Erasmus+ samt Studera utomlands

Information om institutionens Erasmusprogram hittar du under rubrikerna nedan samt i Avtalsportalen.

Erasmus - Romanska och klassiska språk 

Vi har för närvarande samarbete med följande universitet:

Portugal Universidade do Porto - 2 platser
Spanien

Universidad de Alcalá de Henares - 2 platser
Universidad de Deusto – 4 platser
Universidad de Extremadura - 2 platser

Belgien Université Saint-Louis - 2 platser
Frankrike

École Normale Supérieure de Lyon (endast masterstudenter) - 2 platser

Université Paul-Valéry Montpellier 3 - 2 platser

Italien Università di Venezia “Ca’ Foscari” - 1 plats - Viktigt! Ansökningsperiod 1-15 mars
Università Roma Tre - 2 platser


Erasmus - Latinamerikastudier

Under mastersprogrammets tredje termin har våra studenter möjlighet att inom ramen för ett Erasmus+ stipendium förlägga sina studier vid något av våra partneruniversitet i Salamanca (https://www.usal.es/) eller Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3).

Läs mer om våra program inom latinamerikastudier: 

Masterprogram i latinamerikastudier (HLATO)

För mer information om denna möjlighet ta i god tid kontakt med den internationella utbyteskoordinatorn i latinamerikastudier.

Utlysningsperioden (ansökningsperioden) för avtal via vår institution är 1-31 mars. Viktigt! Kortare ansökningsperiod gäller för Università di Venezia ”Ca´Foscari” (1-15 mars)

För att söka utbytesplats inför ht24/vt25: Kontakta din studievägledare i god tid innan sista ansökningsdag för att boka ett samtal.

Vid samtalet får du en ansökningsblankett som ska skickas/lämnas in senast sista ansökningsdag. Du behöver inte söka kurser inför ansökan, detta görs efter nominering.

OBS! Inga sena ansökningar accepteras!

Vad krävs för att man ska kunna söka en Erasmusutbyteplats? 

• Vid ansökan behöver man vara klar med kurs 1, 30 hp (Franska I, Italienska I, Portugisiska I eller Spanska I,) och vara klar med, eller ha pågående studier i kurs 2, 30 hp (Franska II, Italienska II, Portugisiska II eller Spanska II). Man kan även ha pågående studier i kurs I om man planerar att åka på utbyte nästkommande vårtermin. Man hinner då läsa kurs II under höstterminen.

• För att få åka på utbyte måste minst 60 hp (nivå I + II) vara avklarade senast i slutet av terminen före utlandsvistelsen (kurser på förberedande nivå kan ej ingå i dessa 60 hp).

• Studierna vid partneruniversitet ska kunna tillgodoräknas vid vår institution efter utbytet.

• Vara aktiv student på Stockholms universitet vid ansökan, dvs vara registrerad på kurs, och ha för avsikt att ansöka om examen vid Stockholms universitet

Allmän information om vad som krävs för att åka som Erasmusstudent 

När ansöker man och hur?

Utlysning av institutionens utbytesplatser görs en gång per läsår. Utlysningsperioden är 1-31 mars, och gäller nästkommande höst- och/eller vårtermin. Inga sena ansökningar accepteras.
Viktigt! Inför läsåret 2025/2026 kommer utlysningen att ske 15 januari – 15 februari.

För att ansöka om en utbytesplats ska du kontakta studievägledaren/internationella koordinatorn för det ämne du läser/har läst i mycket god tid innan sista dag för ansökan, för att boka tid för ett samtal.

Vid samtalet får du information om vad det innebär att åka som utbytesstudent och en blankett för att kunna ansöka om utbytesplats. Till ansökan ska bl.a. ett brev på målspråket bifogas, där studenten berättar om sig själv och anledningen till att man vill åka på utbyte.

Efter sista ansökningsdag beslutar institutionen vilka som kan nomineras till utbytesplatser, utifrån gällande regler. Därefter meddelas berörda studenter.

Vid fler behöriga sökande än antalet utbytesplatser prioriteras den som har flest antal högskolepoäng avklarade vid Stockholms universitet dokumenterade i Ladok senast sista ansökningsdag. Högskolepoäng avklarade på annat lärosäte inkluderas inte. Vid lika antal högskolepoäng tillämpas lottning.

Efter nominering till utbytesplats 

Studenter som nomineras till utbytesstudier förväntas läsa kurser motsvarande Franska III, Italienska III, Spanska III resp Portugisiska III 30 hp. Kurser väljs i samarbete med institutionens studievägledare/internationella koordinator för respektive språk.

Observera att Romanska och klassiska institutionen behöver godkänna studentens kursval innan avresa - och eventuella ändringar efter ankomst. Detta görs genom ett Learning Agreement (LA).

Under utlandsvistelsen finns möjlighet att ansöka om studiemedel för utlandsstudier - kontakta CSN för mer information. För Erasmusstudenter finns även ett särskilt Erasmusstipendium. Enheten för internationell mobilitet, som finns på Studentavdelningen, ansvarar för Erasmusstipendiet.

Praktisk information för dig som nominerats till utbytesplats

Frågor? 

Du kan bilda dig en uppfattning om utbytesuniversiteten genom att läsa de studentintervjuer som tidigare Erasmusstipendiater och övriga utbytesstudenter gjort. Där berättar de om sina erfarenheter av sina utlandsstudier.

Generell information om utbytesstudier, information om samtliga utbytesmöjligheter på SU – centrala avtal, t ex CIVIS, praktikmöjligheter mm - finns på Stockholms universitets centrala hemsida.

Inför en ansökan om Erasmusutbyte bör du kontakta den internationella koordinatorn för att få mer information. Nominerade studenter kommer sedan att få fortlöpande information. 

 

Kontakt

Studievägledare franska
Studievägledare Spanska, Portugisiska, Klassiska språk (grekiska & latin) och Romanska språk
Studievägledare latinamerikastudier & Italienska
På denna sida