Forskningsämnen

På institutionen bedrivs forskning inom vitt skilda fält, framförallt inom språkvetenskap och litteraturvetenskap, men också samhällsvetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskning inom två av fakultetens ledande forskningsområden tillämpade på våra språkområden: Litteraturforskning och Andraspråk och tvåspråkighet. Inom det senare området, finns forskargruppen RomSLA med fokus på andraspråksinlärning av romanska språk (för mer information se RomSLA) Gruppen har även medlemmar från andra institutioner och lärosäten. Institutionen har också ett eget ledande forskningsområde: Romansk språkforskning (se även su.se/romling). I de klassiska språken bedrivs forskning bl a inom textfilologi, romersk litteratur, receptionsstudier, antikgrekisk semantik och språkfilosofi. Därutöver bedrivs samhällsvetenskaplig forskning om Latinamerika vid Nordiska Latinamerikainstitutet. Läs vidare om institutionens forskare och publikationer. För information om utbildning på forskarnivå klicka här

Här nedan följer en presentation av institutionens olika forskningsämnen

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde