Internt

Internsida för institutionens anställda

Institutionen har interna lokaler för möten och undervisning.

Länkarna nedan visar bokningsschema för varje lokal.

 

Lokaler

Bokning för lokaler sker via TimeEdit (klient/webb).

Bokning av lokalerna markerade med * sker genom lokalbokningsansvariga (expedition.romklass@su.se).
Kontakta alltid NILAS-personal (bibliotek.nilas@su.se), för bokning av B5160 (NILAS-bibliotek

Bokningsschema

Gå in på respektive länk för att se tillgängligheten.

B471 (12 pers) - Klassiskt bibliotek - PC, webbkam (+Uggla) och stor bildskärm

B479 (20 pers) - Klassiska* - PC och stor bildskärm

B522A (18 pers)* - Pekskärm och PC

B522B (24 pers)* - Pekskärm och PC

B554 (5-6 pers) - PC, webbkam (+Uggla)och stor bildskärm

C512 - (22 personer) ej bokningsbar 11-14 (lunchrum)* - Projektor och PC

C569 (8-10 pers) - PC, webbkam och stor bildskärm

C585 (14 pers)* - PC, Uggla, Pekskärm

B5160 (50-60 pers) - NILAS-bibliotek* (Romklass Mörnersalen = Zoom Room) bokas efter kontakt med NILAS-personal

Dagens bokningar  (visar alla lokaler)
Översikt - veckoschema (visar alla lokaler)

 

Miljö

Universitetet är miljöcertifierat  och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i vårt vardagliga arbete.

Mål för universitet är att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Negativ påverkan uppstår när vi exempelvis reser i tjänsten eller inte tar miljöhänsyn vid inköp. Den positiva när vi utbildar eller sprider kunskap i frågor inom miljö och hållbar utveckling.

Parollen ”att det ska vara lätt att vara miljövänlig” är central för universitetets miljöarbete.

Källa: Miljöwebben

Stockholms universitet Miljöwebb:www.su.se/miljo/

Stockholms universitets miljöpolicy 

Avfallshantering

 

Möteskalender

I Outlook har institutionen en gemensam kalender för interna möten och evenemang. Nedan hittar du instruktioner för hur dessa används.

Kalender (Romklass Kalender)

Institutionens gemensamma kalender för möten och evenemang ser du via Outlook eller Outlook Web App. Se instruktion under Common\IT med Lathundar.

Vill du lägga in information i kalendern kontakta din närmaste chef eller seminarieansvariga.

 

Kontakt

administrativ chef
IT - IKT
Kommunikation
På denna sida