Om oss

Romanska och klassiska institutionen (Romklass) tillhör det humanvetenskapliga området och Humanistisk fakultet vid Stockholms universitet.

Vid institutionen bedrivs forskning inom huvudområdena romanska språk, klassiska språk och latinamerikastudier.

Institutionen i siffror

ca 70 anställda
ca 15 doktorander
ca 1300 registrerade studenter per termin
ca 180 kurser på grund- och avancerad nivå
3 program på grund- och avancerad nivå

 

Historik

Den 24 maj 2013 beslutade universitetsstyrelsen att institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier går samman med institutionen för franska, italienska och klassiska språk den 1 augusti 2013. Den nya institutionens namn är Romanska och klassiska institutionen. På engelska, Department of Romance Studies and Classics.

Italienska: Dipartimento di studi romanzi e classici
Franska: Département d'Études Romanes et Classiques
Spanska: Departamento de Estudios Románicos y Clásicos
Portugisiska: Departamento de Estudos Românicos e Clássicos

 

Huvudområden och ämnen

Institutionen innehåller huvudområdena romanska språk, klassiska språk och latinamerikastudier. Undervisning bedrivs på grundläggande och avancerad nivå i följande ämnen (i bokstavsordning):

Franska (romanska språk)
Grekiska (klassiska språk)
Italienska (romanska språk)
Latin (klassiska språk)
Latinamerikastudier (eget huvudområde)
Portugisiska (romanska språk)
Spanska (romanska språk)

Kursutbud och ämnen
Se Våra utbildningar

 

Kontakt

Kontaktuppgifter till ledning och andra viktiga funktioner vid institutionen

På denna sida